Holistische theorie, een levenspuzzel als basis van de behandeling

Vivi Ament

Kernwoorden
samenhang problemen overzicht doelgericht uitvragen

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Holistische theorie, een levenspuzzel als basis van de behandeling.

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker wordt je geleerd om behandelingen op te zetten volgens de structuur van het gedragstherapeutisch proces. Daarin heeft de holistische theorie een belangrijke centrale rol. De behandelaar stelt een theorie op over de wijze waarop klachten samenhangen en over de factoren die de klachten van de cliënt in stand houden. Het vormt de basis van de behandeling.

In de praktijk is het vaak zo dat de waan van de dag, van de cliënt het onderwerp van het gesprek is, zonder een vooropgezet plan. Het opstellen van een holistische theorie wordt dan nogal eens overgeslagen. Dat is jammer want het opstellen van een holistische theorie aan het begin van een behandeling heeft een belangrijk ordenend effect voor de behandelaar en daarmee voor de behandeling. Daarbij is het ook een inzichtgevende interventie voor de cliënt. Vanuit de holistische theorie kan een beredeneerde keuze gemaakt worden over de behandeldoelen en kunnen die behandeldoelen ook geëvalueerd en bijgesteld worden.

Het doel van deze workshop is om met elkaar naar de holistische theorie te kijken die CGW-ers kunnen opstellen, hoe ze de verschillende onderdelen kunnen uitvragen en wat de samenhang is van de verschillende onderdelen.

In deze workshop wordt de holistische theorie uitgebreid toegelicht, gedemonstreerd en de deelnemers gaan er mee oefenen. 

Literatuur
Van Heycop Ten Ham, de Vos en Hulsbergen. (2012) Praktijkboek gedragstherapie
Wispelwey. M; Betekenisgevende gedragstherapie een nieuw model van probleemsamenhang (2011)

Meld je direct aan!