Hoe blijf je als werknemer gezond en hoe kan oplossingsgerichte therapie je daar bij helpen?

Rebecca Warner en Marjolein Geldermans

Kernwoorden
oplossingsgerichte therapie

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
In de oplossingsgerichte therapie wordt er stapsgewijs toegewerkt naar gewenst gedrag en de gewenste situatie.  Een probleem is er nooit altijd en in dezelfde mate. In de oplossingsgerichte therapie wordt er gezocht naar de uitzonderingen op het probleem. De cliënt wordt aangemoedigd te focussen op meer te doen van wat helpt en zo de gewenste doelen te bereiken.  Oplossingsgerichte vragen helpen om meer zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten en krachtige eigenschappen die daarbij kunnen worden ingezet. De cliënt is hierbij de expert. In de praktijk blijkt dat oplossingsgerichte therapie korter duurt dan de traditionele therapie, er minder burnout voorkomt bij therapeuten, en cliënten meer autonomie ervaren. Door te focussen op succes en op positieve emoties kan de therapie eveneens als “leuker” worden ervaren door zowel therapeut als cliënt.

Inhoud
In het eerste uur van de workshop gaan we het hebben over hoe we cliënten kunnen begeleiden met oplossingsgerichte therapie. Hoe kun je samen met je cliënt op heldere wijze het doel van de therapie bepalen en zorgen voor motivatie om daar mee aan de slag te gaan?  De zogenaamde schaalvragen zijn hierbij behulpzaam. Het hebben van positieve emoties is van belang. Technieken om deze te genereren en te versterken (onder andere vanuit de hersenwetenschap) zullen aan de orde komen. Hoe kun je binnen de sessie een meer positieve inslag genereren? Hiermee wordt geoefend in  de workshop, evenals met het ontwikkelen van een positieve en oplossingsgerichte attitude binnen je behandelingen.  Niet iedere cliënt zal echter even gemotiveerd zijn. Cliënten die qua motivatie niet aan onze verwachtingen voldoen kunnen veel energie kosten. Hoe kun je daar het beste op reageren?  

In het tweede uur van de workshop gaan we het hebben over wat je zelf kunt doen om met plezier en energie te blijven werken binnen de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door je eigen activiteiten aan te passen aan de relatie die je met je cliënt hebt en aan diens motivatieniveau, en daar je interventies op af te stemmen. Maar ook door met je collega’s te werken met oplossingsgerichte intervisie en supervisie en zelf te kijken naar de dingen waar je tevreden over bent op de werkdag. 

Literatuur
Bannink,F. (2005) De kracht van oplossingsgerichte therapie: een vorm van gedragstherapie. Tijdschrift voor Gedragstherapie (11 blz)
Fredrickson, B.L. (2007 The Value of Positive Emotions. American Scientist Vol. 91 (6 blz)
Seligman, M. Gelukkig zijn kun je leren. (2009) H 10: Werk en persoonlijke voldoening. (19 blz)

Meld je direct aan!