Op Stap: continumethodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor jeugdigen met gedragsproblemen in de (24-uurs) zorg

Judith van de Blokenhoeve

GZ-psycholoog, psychotraumatherapeut NtVP®, schrijfster methodiek, werkzaam bij Novadic-Kentron verslavingszorg (jeugd en volwassenen).

Thema
Complex gedrag bij jeugd in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Daarbij maakt het niet uit of deze jeugd een licht verstandelijke beperking heeft, ook dan is de methodiek toepasbaar!   

Doelgroep
Op Stap is een totaalbehandelprogramma / methodiek geschikt voor groepsbegeleiders en professionals in de zorg aan jeugdigen in de jeugdpsychiatrie, forensische jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra en natuurlijk in de zorg aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en (complex) probleemgedrag. Ook jeugdigen met milde(re) problematiek – of die deels thuiswonend zijn – kunnen profiteren van de methodiek. 

Workshop
In deze workshop een totaal behandelprogramma dat de sociaal emotionele ontwikkeling bevordert. Het behandelprogramma heeft tot doel het stabiliseren van jeugd en werken aan competenties, welke nodig zijn voor het ontwikkelen van een goede hechtingsrelatie (zoals accepteren van gezag, omgaan met emoties, sociale vaardigheden, ontwikkelen van een evenwichtig zelfbeeld) volgens (kleur)stappen met elk hun eigen thema (na de basale thema’s komen daar nog bij zelfstandigheid en oplossingsvaardigheden en als laatste afronding en terugvalpreventie); er wordt dagelijks met de jeugdigen gewerkt aan hun behandeldoelen aan de hand van een oplossingsgericht werkboek en met behulp van een cognitief gedragstherapeutische doelenkaart. Dit alles binnen een heldere daginvulling, waarbij voor een mentaliserende begeleidingsstijl is gekozen. De methodiek is helaas nog niet op effectiviteit onderzocht, al was dit wel de bedoeling. De groep jeugdigen waarbij de methodiek werd toegepast veranderde echter dusdanig van samenstelling, dat er geen betrouwbare effectmeting meer kon worden uitgevoerd. Wel is geprobeerd een goede methodische onderbouwing in het boek te geven. Er zal een nieuwe start worden gemaakt met het programma voorjaar 2018 en hopelijk kan er dan opnieuw gestart worden met een effectmeting. Het boek ‘Op Stap’ is 27 september 2017 verschenen bij SWP uitgevers. In het boek wordt de methodiek theoretisch verantwoord en uitgelegd aan de hand van een viertal casussen. 

Doel van de workshop
- aan het eind van de workshop kennen de deelnemers de theoretische kaders van de methodiek ‘Op Stap’
- aan het eind van de workshop hebben de deelnemers een idee van het werkboek en weten ze hoe ze een werkblad voor een klus kunnen maken
- aan het eind van de workshop kennen de deelnemers de verschillende (kleuren) stappen van de methodiek en de bijbehorende thema’s binnen de behandeling en kunnen hierbij SMART doelen formuleren 

Toelichting
ISBN: 9789088507724 Op Stap - methodiekboek
ISBN: 9789088507731 Op Stap - werkboek

Verschenen september 2017

 

Meld je direct aan!