Gedragstherapeutische oudertraining bij kinderen (3- 12 jaar) met externaliserend probleemgedrag

Marieke Meer en Joske Abbing-Prummel

Kernwoorden
Oudertraining, Externaliserend probleemgedrag

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Kinderen met externaliserend probleemgedrag zijn in veel opzichten kwetsbaar. Zij hebben onder meer een verhoogde kans op het ontwikkelen van gedragsstoornissen.

Bij kinderen met ADHD en een comorbide gedragsstoornis is de kans op het ontwikkelen van internaliserende problematiek in de vorm van een depressie of  een angststoornis groter, vooral bij adolescenten. Daarnaast is de kans op negatieve gezinsinteracties en stress in het gezin groter dan gemiddeld. Vroegtijdig behandelen is daarom van belang.  

Er is inmiddels veel evidentie voor de effectiviteit van gedragstherapie in de behandeling van externaliserende gedragsproblemen. Gedragstherapeutische oudertraining is effectief voor vermindering van de gedragsproblemen van het kind, verbetering van opvoedingsvaardigheden van ouders en verbetering van de interactie tussen ouder en kind.

Sinds 1993 wordt binnen Accare Groningen/UC voorheen Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, gewerkt aan de ontwikkeling van behandelprotocol voor ouders van kinderen met gedragsproblemen en een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) of een autisme spectrumstoornis (ASS).

Onderzoek naar de effectiviteit van de interventie bij kinderen met ADHD en gedragsproblemen werd afgerond in 2009 en de resultaten hebben er toe geleid dat er in 2010 opnieuw aanpassingen aan het protocol zijn gedaan. Sinds 2010 wordt er gewerkt met het protocol BPTG,  Behavioral Parent Training Groningen.

De gedragstherapeutische oudertraining bestaat uit  ongeveer 15 sessies. Ouders krijgen psycho-educatie en leren gedragstherapeutische vaardigheden die belangrijk zijn in de opvoeding van kinderen met externaliserend gedrag. Er zijn diverse varianten van de BPTG ontwikkelend te weten de groepsoudertraining, individuele gedragstherapeutische oudertraining, blended gedragstherapeutische oudertraining en BPTG thuis.

Tijdens de workshop zal de ontwikkeling en inhoud van de BPTG kort besproken worden door een ervaren CGT-er en een CGW-er. Daarnaast is het vooral de bedoeling dat de deelnemers zelf gaan oefenen met verschillende onderdelen van het protocol. Aan het einde van de workshop hebben deelnemers kennis genomen van de mogelijkheden van gedragstherapeutische oudertraining en geoefend met een aantal interventies uit het protocol passend bij het werken met kinderen met externaliserende problematiek in de praktijk. 

Tijdens de plenaire afsluiting rapporteren de deelnemers hun ervaring en is er ruimte voor vragen stellen.

 

Literatuur
The MTA Cooperative Group (1999), A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Multimodal treatment Study of Children with ADHD. Arch Gen Psychiatry 56:1073-1086

Multidisciplinaire richtlijn ADHD; Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005)

Kutcher S, Aman M, Brooks SJ, Buitelaar J, Van Daalen E, Fegert J, Findling RL, Fisman S, Greenhill LL, Huss M, Kusumakar V, Pine D, Taylor E, Tyano S (2004), International consensus statement on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and disruptive behaviour disorders (DBDs): Clinical implications and treatment practice suggestions. European Neuropsychopharmacology 14:11-28

Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Cortese, S., Danckaerts, M., Doepfner, M., ... & Banaschewski, T. (2017). Practitioner Review: Current best practice in the use of parent training and other behavioural interventions in the treatment of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Van Den Hoofdakker, B. J., Van der Veen-Mulders, L., Sytema, S., Emmelkamp, P. M., Minderaa, R. B., & Nauta, M. H. (2007). Effectiveness of behavioral parent training for children with ADHD in routine clinical practice: a randomized controlled study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(10), 1263-1271.

Veen‐Mulders, L., Hoekstra, P. J., Nauta, M. H., & Hoofdakker, B. J. Preschool children's response to behavioural parent training and parental predictors of outcome in routine clinical care. Clinical Psychology & Psychotherapy.

van der Veen-Mulders L, Serra M, van den Hoofdakker BJ, Minderaa RB
(2001), Sociaal Onhandig: de Opvoeding van Kinderen met ADHD of PDDNOS. Assen: Van Gorcum

 

Meld je direct aan!