Alles wat aandacht krijgt, groeit

Hanneke Tuijtel en Danielle Dijkema

Kernwoorden
CBT-E, zelfwaardering, levensgebieden

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Binnen de cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen wordt steeds meer gebruik gemaakt van het protocol CBT-e (Fairburn, 2008), dat zich richt op het in kaart brengen en doorbreken van instandhoudende mechanismen van de eetstoornis. Een belangrijk onderdeel van dit protocol is het verminderen van de waardering van uiterlijk, gewicht en lichaamsvormen. Hiertoe worden twee strategieën gebruikt: het verminderen van gedrag dat bijdraagt aan deze overwaardering, en het vermeerderen van gedrag dat bijdraagt aan de waardering van andere levensgebieden (relaties, hobby’s, etc.). Deze laatste strategie is breder toepasbaar dan alleen in de behandeling van eetstoornissen, zoals de behandeling van o.a. angst- en stemmingsstoornissen, verslavingsproblematiek.

De workshop zal beginnen met een oefening (10 min), waarna een korte theoretische inleiding gegeven zal worden (15 min). De rest van de workshop zal bestaan uit het (onder begeleiding) oefenen van de hierboven beschreven techniek. Er zal worden afgesloten met een plenaire nabespreking.

Literatuur
Fairburn, C.G. (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: Guilford Publications.

Meld je direct aan!