Perfectionisme

Carla Steeman en Arnoud van Loon

Kernwoorden
perfectionisme

Doelgroep
mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Workshop
Theoretische achtergrond: Perfectionisme is een belangrijke transdiagnostische factor in de etiologie en bij de instandhouding van symptomen van verschillende psychiatrische stoornissen (Egan et al., 2011; Maloney et al., 2014): obsessief compulsieve stoornissen (OCS; Wetterneck et al., 2011), eetstoornissen (Shafran & Mansell, 2001), depressies (Sassaroli et al., 2008), posttraumatische stress stoornis (Egan et al., 2014) en sociale fobieën (Juster et al, 1996). Perfectionisme voorspelt slechtere therapieresultaten (Egan et al., 2011) en hangt samen met een hogere mate aan comorbiditeit (Bieling et al., 2004; Egan et al., 2013). De transdiagnostische benadering houdt in dat het behandelen van perfectionisme resulteert in lagere maten van verschillende symptomen op verschillende gebieden (Bieling et al., 2004). Gegeven dat perfectionisme een gemeenschappelijke factor van verschillende psychiatrische aandoeningen lijkt te zijn, is de behandeling hiervan belangrijk.

Doel
Ervaring opdoen met perfectionisme oefeningen

Inhoud
We zullen na een korte theoretische inleiding oefeningen doen hoe je kunt trainen om flexibel te worden, hoe je starre gewoontes kunt doorbreken en hoe je plezier in falen kunt krijgen.

Toepassingsmogelijkheden
In verschillende behandelprogramma’s

Literatuur
Maloney et al. 2014

 

Meld je direct aan!