CGT in Het Waaiermodel, inspirerend (be-)handelen

Elly van Laarhoven1, Francien Engelhard2

1Universiteit Utrecht, 2Lijn5 

Waaiermodel

In de lezing wordt een duo-presentatie gegeven door Elly van Laarhoven, Universitair Docent aan de UU die het Waaiermodel heeft ontwikkeld en Francien Engelhard, GZ-psycholoog bij Lijn5 en trekker van het Waaierprojet op de locatie Driehuis waar  jongeren met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek worden behandeld in een residentiele drie milieus setting

De afgelopen periode is de Waaiermethodiek voor deze locatie ontwikkeld, de groepsbehandelaars zijn getraind en momenteel wordt de Waaiermethodiek stap voor stap geïmplementeerd.

In de keynotelezing zal uitleg worden gegeven over Het Waaiermodel© waarbij het accent zal liggen op de praktische toepassing ervan. De kleurdomeinen en thema-fasen van deze methodiek ordenen het handelen. In de lezing willen voor elke fase een CGT-behandeling uitwerken die past binnen het kleurdomein dat in elke fase centraal staat. De illustraties uit Lijn5 zullen voor herkenning en toenemend inzicht zorgen. Ervaringen van de behandelaars met CGt-technieken komen aan bod en ook wordt materiaal, w.o. werk- en instructiebladeren gedemonstreerd.

De thema-fasen maken bij uitstek duidelijk dat behandelen van deze complexe groep gepaard gaat met ‘vallen en opstaan’. De fase ‘De Schok’ houdt per definitie rekening met ‘terugval’ en ‘weerzin’ vanwege de ingrijpende interventie van uithuisplaatsing. Het opstaan wordt methodisch verwerkt in de fasen die aandacht besteden aan de motivatie. Kern van het model is ‘Actieve Participatie’ en daar kunnen de behandelaars pas op rekenen als de jongeren ‘goed in hun vel zitten’. Uiteindelijk bedoelt het model voor de medewerkers zo inspirerend te zijn, dat ook zij goed in hun vel zullen zitten.

Meld je direct aan!