CGt bij slapeloosheid

Monique Nederstigt 

Workshop
Veel psychiatrische patiënten lijden aan insomnie, oftwel slapeloosheid. Zij hebben moeite met in- of doorslapen en ervaren problemen hierdoor in het dagelijks leven. Een niet of onvoldoende behandelde slaapstoornis kan een belemmering vormen voor een volledig herstel van de psychische stoornis en de kans op terugval vergroten. Een
gunstige ontwikkeling is dat de laatste jaren steeds meer aandacht komt voor dit probleem in de behandeling van patiënten en hiervoor wordt in een aantal instellingen cognitieve gedragstherapie aangeboden, ook middels E-Health. Behandeling van slapeloosheid kan naast de reguliere (CGT) behandeling geboden worden. Primair doel
van de behandeling is om patiënten beter met hun slaapproblemen te leren omgaan. In deze workshop wordt kort uitgelegd welke slaapstoornissen er zijn. Vervolgens wordt de protocollaire behandeling van slapeloosheid uiteengezet. Het uitvragen van de slaapklachten, het gebruik van het slaapdagboek en diverse cognitief gedragstherapeutische interventies zijn elementen die op praktische wijze aan de orde komen.


Literatuur
Ingrid Verbeek, I. & van der Laar, M. (2015). Behandeling van langdurige slapeloosheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Ingrid Verbeek, I. & van der Laar, M. (2015). Verbeter je slaap. Werkboek voor de cliënt. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Meld je direct aan!