Joske Abbing - Prummel

Voorzitter sectie Cgw en voorzitter commissie cgw-congres

Ik ben bestuurslid van twee secties: sectie Cgw (lid vanaf 2019, voorzitter sinds 2022) en van de sectie CGT voor mensen met VB. In 2010 heb ik de opleiding tot cgw’er gedaan. Ik werk bij Accare, kinder- en jeugdpsychiatrie, als cgw’er en orthopedagoog in de zorglijn VB. Als lid van de sectie CGW wil ik mij sterk maken om de positie van de cgw’er binnen zowel de VGCt als  het werkveld te versterken. 

oval