Joost Baas

Na vele andere besturen denk ik nu wel de top bereikt te hebben door binnenkort voorzitter te worden van deze mooie sectie. Al vele jaren ben ik actief met de inhoud en organisatie van Gedachten Uitpluizen. Intrigerend om te zien hoe we van specifiek voor de mensen met schizofrenie stapje voor stapje ggz-breed nu bezig zijn met mensen met bijzondere ervaringen inclusief psychose. Ik geef veel onderwijs met speciale aandacht voor CGT binnen de EPA-zorg en probeer collega’s te inspireren en manipuleren om dat ook te gaan doen.

oval