Supervisie geven

Hier lees je alles over de regels rondom het geven van supervisie, het competentiegericht opleiden, praktijktoetsen en het gebruik van het PE-portfolio. Ook vind je hier handige downloads.

Reglementen rondom supervisie

 
 • Wat is supervisie?

  Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door (a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en (b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.

 • Supervisiesessies
  • Individuele supervisiesessies duren 45 minuten. Als er 60 minuten individuele supervisie wordt gegeven, mogen de kwartiertjes niet bij elkaar worden opgeteld aan het eind van de supervisieperiode.
  • Groepssupervisie mag gevolgd worden met maximaal drie supervisanten: groepssupervisiesessies met twee supervisanten duren 60 minuten, groepssupervisiesessies met drie supervisanten duren 90 minuten.
  • Dubbele supervisiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele supervisie of groepssupervisie. Het is niet toegestaan meer dan twee supervisiesessies aaneengesloten te volgen.
  • Je kunt ook via Skype of een soortgelijk programma supervisie geven. Voorwaarde is dat het een videoverbinding is, zodat de supervisant en de supervisor elkaar kunnen zien en horen. 
  • In totaal volgen supervisanten 75 tot 100 supervisiesessies waarin therapiesessies op het gebied van cgt zijn gesuperviseerd. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 sessies.
  • Gesuperviseerde therapiesessies zijn de therapiesessies die de supervisant tijdens de supervisiesessies met zijn supervisor heeft besproken.
 • Supervisieperiode

  Start en frequentie

  • Een supervisieperiode beslaat 10 tot 20 sessies.
  • De supervisant volgt de totale supervisie bij minimaal twee supervisoren. Bij elke supervisor moet minimaal één supervisieperiode worden gevolgd. 
  • De supervisant mag geen supervisie en leertherapie volgen bij dezelfde supervisor.
  • De supervisie mag starten na afronding van de eerste dertig contacturen van de basiscursus. Tijdens het tweede deel van de basiscursus van zeventig contacturen mogen maximaal 25 supervisiesessies worden gevolgd.
  • Supervisie vindt plaats in een frequentie van één keer per week tot één keer per maand.

  Inhoud en verslaglegging

  • In de totale supervisie moeten minimaal 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd.
  • In de totale supervisie moeten verschillende soorten problematiek en verschillende behandelinterventies worden besproken.
  • De cognitief gedragstherapeut i.o. maakt opnames van therapiegesprekken die worden besproken tijdens de supervisie.
  • Over elke supervisiesessie schrijft de cognitief gedragstherapeut i.o. een verslag. Dit verslag bevat een samenvatting van de besproken onderwerpen, de werkwijze en het geleerde. De cognitief gedragstherapeut i.o. stuurt dit verslag op naar de supervisor voor de volgende sessie.
  • Na elke supervisieperiode wordt een digitaal evaluatieformulier ingevuld door de supervisant in het PE-portfolio. Deze moet worden geaccordeerd door supervisor, waarna de punten in zowel in het PE-dossier van de supervisant als de supervisor terechtkomen. 
 • Supervisiecontract

  Bij de start van een supervisieperiode stelt de supervisor samen met de cognitief gedragstherapeut i.o een contract op. Als er meerdere supervisieperiodes bij één supervisor worden gevolgd, hoeft er maar één contract opgesteld te worden. Het contract hoeft niet binnen PE-online te worden geüpload, het is bedoeld voor eigen gebruik.


  Het supervisiecontract bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Personalia
  • Opleidingscontext
  • Leerdoelen (SMART omschreven)
  • Verwachtingen ten aanzien van de activiteiten van de supervisant: voorbereiding, supervisies, verslaglegging, huiswerk
  • Criteria voor de beoordeling
  • Plichten van de supervisor
  • Rapportage door de supervisor aan de opleiding en/of VGCt
  • Afspraken over tijd en vergoeding
  • Klachtprocedure van de VGCt (art. 8.7 en hoofdstuk 11 HHR)

  Bekijk hier een model supervisiecontract.

 • Relatie supervisor/supervisant
  • De supervisant moet zich gedragen conform de beroepscodes waaraan hij gebonden is en de wet- en regelgeving die op hem van toepassing is (o.a. wet BIG, WGBO, KWZ, Zvw, Wmg, WKCZ en Wbp). De supervisor moet respect tonen voor de persoon van de supervisant, de behandelde cliëntsystemen en de autonomie van de supervisant.
  • De relatie tussen een supervisor en zijn supervisant is een afhankelijkheidsrelatie omdat de supervisor de supervisant beoordeelt in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De volgende dubbelrollen zijn daarom NIET toegestaan:
   • De supervisor is de leidinggevende van de supervisant. Deze dubbelrol is niet toegestaan omdat de supervisor de supervisant dan beoordeelt als werknemer én als cognitief gedragstherapeut in opleiding.
   • De supervisor is ook de leertherapeut van de supervisant.
   • De supervisor heeft een persoonlijke relatie met de supervisant. De supervisor mag ook tijdens de supervisieperiode geen persoonlijke relatie aangaan met zijn supervisant.
    Bij andere dubbelrollen moet de supervisor afwegen of hij in staat is om de supervisant goed en onafhankelijk te begeleiden en te beoordelen. Bij twijfel kunnen de supervisor en/of de supervisant contact opnemen met de registratiecommissie.

Competentiegericht opleiden

 
 • Algemeen

  De opleiding tot cognitief gedragstherapeut is competentiegericht. Dat betekent dat het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' de rode draad vormt binnen de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van de competenties van de cgt'er i.o. te volgen, zijn twee feedbackinstrumenten ontwikkeld: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze zijn beschikbaar in het PE-portfolio. Het evaluatieformulier kan worden ingevuld in het portfolio van de cgt'er i.o., de praktijktoetsen moeten worden ingevuld via het portfolio van de supervisor.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over praktijktoetsen, evaluatieformulieren en het portfolio onderaan deze pagina.

 • Evaluatieformulier

  Het digitale evaluatieformulier komt in de plaats van de vroegere ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Het supervisie-evaluatieverslag is geïntegreerd in het evaluatieformulier. Je gebruikt het formulier om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. Het evaluatieformulier is opgenomen in het PE-portfolio van de cgt’er i.o. en wordt na afloop van een supervisieperiode door hem of haar ingevuld. Vervolgens verzendt de supervisant het evaluatieformulier naar jou als supervisor via het portfolio. Controleer het formulier goed en geef al dan niet akkoord. Na het accorderen worden de punten in jullie beide PE-dossiers opgenomen. Als je van mening bent dat de inhoud niet klopt, kun je het formulier terugsturen. Wanneer jullie portfolio’s gekoppeld zijn, kun je hier overigens ook de ingevulde formulieren inzien van voorgaande supervisiereeksen, zodat je tijdens de supervisie kunt voortbouwen op het leerproces van de cgt’er i.o. 

  Het evaluatieformulier is sinds 1 juli 2018 verplicht. Zorg ervoor dat je cgt’ers i.o. na elke supervisieperiode het evaluatieformulier gebruiken.

  Handleiding
  Bekijk in deze video hoe je het evaluatieformulier van je supervisant kan inzien en goedkeuren.

 • Praktijktoetsen

  Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld waarmee je de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. kunt volgen. Deze formatieve toetsen kunnen zo vaak als jullie willen worden ingevuld. Welke praktijktoets je wanneer afneemt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de supervisant zit. Dit stem je onderling af. De toetsen bieden houvast voor jou als supervisor, maar ook voor volgende supervisoren en de cgt’er i.o. De toetsen vul je online in via het PE-portfolio van de supervisor. Zorg wel dat de supervisant jullie portfolio’s eerst heeft gekoppeld voordat je de praktijktoets gaat invullen.

  De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

  Afronding supervisieperiode

  Verplicht aantal ingevuldepraktijktoetsen in
  PE-portfolio

  Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

  2

  Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

  4

  Vanaf 1 september 2019

  8

  Facultatieve praktijktoets kinderen en jongeren
  Er is een facultatieve praktijktoets ontwikkeld voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jongeren. Hiermee kun je toetsen of zij over de competenties beschikken die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

  Handleiding
  Bekijk de handige video waarin uitgelegd wordt hoe je een praktijktoets van je supervisant kunt invullen en hoe je inzicht krijgt in eerdere praktijktoetsen.

 • E-learning praktijktoetsen

  Om te leren werken met de praktijktoetsen biedt de VGCt een gratis e-learning aan.

  Wanneer je de e-learning volledig doorloopt en je op het formulier aan het eind je gegevens invult, ontvang je één nascholingspunt in de categorie ‘nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek’ t.b.v. je herregistratie als supervisor.

  Ga naar de e-learning

  Instructievideo

  E-learning gevolgd? Bekijk ook de video waarin uitgelegd wordt hoe je een praktijktoets van je supervisant (cgt’er i.o.) kunt invullen en hoe je inzicht krijgt in zijn of haar eerdere praktijktoetsen.

 • PE-portfolio

  Het PE-portfolio is de online werkomgeving voor supervisie. Zowel de praktijktoetsen als het evaluatieformulier worden online ingevuld in het PE-portfolio, dat alle cgt’ers i.o. hebben. De cgt’er i.o. moet jou als supervisor toegang geven tot zijn of haar portfolio. Nu kan je als supervisor praktijktoetsen invullen voor je supervisant. Het evaluatieformulier wordt door de supervisant ingevuld in diens portfolio en vervolgens aan jou verzonden. Zodra je het formulier digitaal hebt geaccordeerd, wordt de gegeven supervisie automatisch bijgeschreven in jullie PE-dossiers.

  Docenten van (basis)cursussen en supervisoren: maak je cursisten duidelijk dat ze bij de start van de supervisie een PE-portfolio nodig hebben. Cursisten krijgen dit automatisch wanneer zij lid worden van de VGCt als belangstellende basiscursist of als cgt’er i.o. na voltooiing van de basiscursus. Het PE-portfolio is ook te huur.

  Instructievideo’s
  Bekijk de instructievideo's waarin uitgelegd wordt hoe je met de praktijktoetsen en evaluatieformulieren moet werken. 

Tips voor supervisoren

Zorg dat je gevonden wordt door supervisanten
Ieder lid van de VGCt heeft een profiel op vgct.nl. Hier kun je jezelf als supervisor profileren. Je kunt als je bent ingelogd op de website in je profiel aangeven wat je expertises en doelgroepen zijn en of je plek hebt voor nieuwe supervisanten. Ook is er een leeg veld waar je extra informatie kunt vermelden.