Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er)

Deze sectie vertegenwoordigt de cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding) binnen de VGCt.

Het bestuur van de sectie cgw bestaat uit cognitief gedragstherapeutisch werkers (cgw’ers) die werkzaam zijn binnen de ggz. We proberen de achtergrond van de cgw’ers zo divers mogelijk te houden, zodat we breed betrokken en georiënteerd blijven.
De sectie cgw bestaat inmiddels tien jaar. In deze tien jaar is het ledenbestand cgw’ers binnen de VGCt enorm gegroeid. Dat betekent dat er een actief sectiebestuur nodig is om de belangen van de cgw’er binnen de vereniging en het werkveld te behartigen.

Waarvoor staat onze sectie?

De sectie cgw zet zich in voor het volgende:

 • Het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde uitvoering van cognitief gedragstherapeutisch werk, in de breedste zin binnen het werkveld en door actieve samenwerking tussen de cgt’er en cgw’er
 • Een rol spelen in het verzamelen van signalen van de cgw’er uit het werkveld en vanuit de VGCt. Bijvoorbeeld rondom opleiding, registratie, positionering en de communicatie hierover
 • In commissies over dergelijke zaken brainstormen en vervolgens ten uitvoer brengen. We betrekken hierbij heel graag de cgw’ers uit het werkveld
 • Als sectiebestuur met name ondersteunend en overkoepelend aanwezig blijven

Producten

De sectie heeft de volgende producten ontwikkeld of eraan meegewerkt:

 • Opzetten van een cgw-nieuwsbrief
 • Filmpje over samenwerking cgt’er en cgw’er
 • Filmpje over  de opleiding tot cognitief gedragtherapeutisch werker

Terugblik afgelopen jaar (2021): activiteiten en ontwikkelingen

Terugblik op 2021:

 • ‘cgw on tour’ is een succes
 • cgw-nieuwsbrief
 • cgw is vertegenwoordigd in het bestuur

Samenvatting jaarplan 2022: Wat staat er op de planning?

 • Verbinding VGCt en cgw: de cgw’ers vertegenwoordigen in alle onderdelen van de VGCt
 • Scholing en nascholing:  bijvoorbeeld verbetering scholingstraject en supervisie (nu niet overal even eenvoudig te krijgen)
 • Contact met achterban (cgw-leden):  bijvoorbeeld meer bekendheid (uitdragen) naar leden toe via persoonsgerichte mail/boodschap, waardoor de inhoud van de taak duidelijker wordt en hbo’ers elkaar motiveren. Daarnaast willen we de zichtbaarheid van de cgw’er en de bekendheid van de cgw’er via verschillende communicatiekanalen vergroten.

Contact

Heb je een vraag, of een suggestie voor bijvoorbeeld een studiedag? Neem dan contact op met: sectiecgw@gmail.com

CGT-collega gezocht

De sectie is nog op zoek naar een CGT-collega, om de samenwerking tussen de cgw’er en cgt’er beter te kunnen waarborgen.

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw)

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw)

Joske Abbing - Prummel

Voorzitter sectie Cgw en voorzitter commissie cgw-congres

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw)

Marcel Bunnig

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw)

Joyce Smit

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw)

Carolien van Tuijl

Sectie cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw)

Sandra Krijgsman

oval