Cognitief gedragstherapeut

Als cognitief gedragstherapeut VGCt ben je bekwaam om cognitief gedragstherapeutische behandelingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Cognitieve gedragstherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychotherapeutische benadering. In de afgelopen jaren zijn in verschillende landen richtlijnen voor de behandeling van psychische klachten verschenen, waarbij cognitieve gedragstherapie een prominente plaats heeft gekregen. De cognitief gedragstherapeut met VGCt-registratie is een door veel werkgevers in de gezondheidszorg gewaardeerde professional. Er is geen beperking van het aantal opleidingsplaatsen. 

 

Ik wil cognitief gedragstherapeut worden

Wanneer je geregistreerd bent als cognitief gedragstherapeut VGCt® in opleiding, kun je verdergaan met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt®. 

Opleidings- en werksettingseisen
Om je registratie aan te vragen, voldoe je aan de opleidings- en werksettingseisen. Hieronder vind je een samenvatting van de eisen. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeuten en supervisoren VGCt®.

 • Vooropleiding en basiscursus

  Je hebt een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

  Je hebt een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus cognitieve gedragstherapie van 100 contacturen afgerond. Zie PE-Online voor het aanbod aan basiscursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Werksetting

  Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je minimaal zes uur besteedt aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutische behandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. 

 • Vervolgcursussen

  Binnen vijf jaar na de afronding van je basiscursus heb je maximaal drie geaccrediteerde vervolgcurssen gevolgd die samen 100 contactuur zijn.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan vervolgcursussen (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Supervisie en leertherapie

  Binnen vijf jaar na de afronding van je basiscursus heb je:

  • 75 tot 100 supervisiesessies gevolgd waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd.
  • 25 tot 50 sessies leertherapie gevolgd.

  Supervisie en leertherapie vormen samen 125 sessies. In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden deze sessies moeten voldoen.

 • N=1-verslag

  Als onderdeel van je opleiding schrijf je een N=1-verslag. Het verslag moet betrekking hebben op een behandeling van minimaal twintig zittingen, bij voorkeur een afgeronde behandeling. Alle stappen van het gedragstherapeutische proces moeten in de behandeling aan de orde zijn gekomen. Je verslag kun je digitaal indienen.

  In het registratiereglement lees je aan welke voorwaarden je N=1-verslag moet voldoen.

Registratie aanvragen
Als je al geregistreerd bent als cgt’er i.o., vraag je je registratie aan door je complete PE-portfolio aan te melden. Ben je nog niet geregistreerd als cgt’er i.o., dan kun je je registratie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Bij de VGCt zijn lidmaatschap en registratie aan elkaar verbonden. Je betaalt jaarlijks de contributie die bij jouw registratie hoort.

Aan het aanvragen van de registratie zijn beoordelingskosten verbonden. Het tarief voor personen die al geregistreerd zijn als cgt’ers i.o., is lager dan het tarief voor personen die nog niet geregistreerd zijn.

Als je lid bent van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, kun je je ook aanmelden als cognitief gedragstherapeut bij de VGCt. Kijk hiervoor in het registratiereglement.

Uitstel
Het is mogelijk om maximaal drie jaar uitstel aan te vragen als je niet binnen vijf jaar na de basiscursus of na de gz- of psychotherapie-opleiding alle opleidingsonderdelen kunt afronden. Uitstel aanvragen is alleen mogelijk als je geregistreerd bent als cognitief gedragstherapeut VGCt® in opleiding en dus lid bent van de VGCt. Voor uitstel moet je in veel gevallen compensatiepunten halen. Lees alle regels hierover in het registratiereglement.

Ik ben cognitief gedragstherapeut

Als je bent ingeschreven in het register cognitief gedragstherapeut VGCt®, mag je deze naam als titel voeren. Je hebt toegang tot de vereniging en alle faciliteiten en activiteiten daarvan. 

Iedere vijf jaar moet je je herregistreren als cognitief gedragstherapeut. Zo waarborgt de VGCt de kwaliteit van haar leden en registraties. 

Herregistratie
Om je herregistratie aan te vragen, voldoe je aan nascholings- en publicatie- of werkeisen. Hieronder vind je een samenvatting van de eisen. Kijk voor alle eisen in het Registratiereglement voor cognitief gedragstherapeuten en supervisoren VGCt®.

 • Werk- of publicatie-eis

  Om te herregistreren voldoe je aan één van onderstaande eisen:

  Werkervaringseis
  In je herregistratieperiode moet je minimaal 3120 uren gewerkt  hebben op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan je minimaal 1560 uren besteed moet hebben aan het uitvoeren van cognitief gedragstherapeutisch behandelingen. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2017, kijk hiervoor in het registratiereglement.

  Publicatie-eis
  De publicatie-eis zorgt dat cognitief gedragstherapeuten die werkzaam zijn als onderzoeker en dus weinig behandelen, zich toch kunnen herregistreren. Vraag via het opleidingssecretariaat het aanvraagformulier herregistratie cognitief gedragstherapeut voor onderzoekers aan, mail naar opleidingen@vgct.nl

 • Nascholingspunten

  In de afgelopen vijf jaar heb je 30 nascholingspunten behaald.

  Zie PE-Online voor het aanbod aan bij-/nascholing (selecteer de cursuscategorie in de linkerkolom). Bij elke cursus staat of accreditatie goedgekeurd, in aanvraag of afgekeurd is.

 • Herregistratie aanvragen

  Je herregistratie vraag je aan via PE-Online. Vanaf 180 dagen vóór afloop van de herregistratietermijn kan je je PE-portfolio al indienen. Als de aanvraag correct, volledig en betaald is, dan zal de registratiecommissie de aanvraag normaal gesproken binnen twee maanden beoordelen.

 • Uitstel

  Als je niet binnen vijf jaar voldoet aan de vereisten voor herregistratie dan wordt je lidmaatschap en registratie beëindigd.

  Het is mogelijk om uitstel aan te vragen en de herregistratietermijn met maximaal één jaar te verlengen, hiervoor moet je wel compensatiepunten halen. Ook is het mogelijk om na beëindiging je registratie opnieuw te verkrijgen. Lees meer over deze opties in het registratiereglement.

Wat leer je in de basiscursus?

Welke onderdelen komen aan bod? Wat leer je en hoe pas je je kennis toe? Bekijk wat  oud-cursisten van de basiscursus vinden. Wil je meer video's van de vereniging zien? Bezoek ons YouTubekanaal.