Cgt-opleiding competentiegericht: informatie voor supervisoren

Lees hier alles over het gebruik van PE-portfolio, evaluatieformulier en praktijktoetsen in de opleiding voor cognitief gedragstherapeuten

De opleiding tot cognitief gedragstherapeut is competentiegericht. Dat betekent dat het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' leidend is in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van de competenties van de cgt'er i.o. te volgen, zijn twee vormen van feedbackinstrumenten ontwikkeld: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze zijn beschikbaar in het PE-portfolio dat alle cgt'ers i.o. hebben.

Evaluatieformulier

Het digitale evaluatieformulier komt in de plaasts van de vroegere ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Het supervisie-evaluatieverslag is geïntegreerd in het evaluatieformulier. Je gebruikt het formulier om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. Het evaluatieformulier is geïntegreerd in het PE-portfolio van de cgt’er i.o. die jou als supervisor toegang geeft tot zijn/haar portfolio. Je kunt hier ook de ingevulde formulieren lezen over een voorgaande supervisiereeks, zodat je tijdens de supervisie kunt voortbouwen op de ontwikkeling van de cgt’er i.o. 

Het evaluatieformulier is vanaf 1 juli 2018 verplicht. Zorg ervoor dat je cgt’ers i.o. na elke supervisieperiode het evaluatieformulier gebruiken.

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld waarmee je de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. kunt volgen. Deze formatieve toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Welke praktijktoets je wanneer afneemt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de supervisant zit. Dit stem je onderling af. De toetsen bieden houvast voor jou als supervisor, maar ook voor volgende supervisoren en de cgt’er i.o. De toetsen vul je online in het PE-portfolio in.

De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

Moment van afronden supervisieperiode

Verplicht aantal ingevuldepraktijktoetsen in
PE-portfolio

Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

2

Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

4

Vanaf 1 september 2019

8

Facultatieve praktijktoets kinderen en jongeren
Er is een facultatieve praktijktoets ontwikkeld voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jongeren. Hiermee kun je toetsen of zij over de competenties beschikken die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Deze praktijktoets wordt binnenkort toegevoegd aan het PE-portfolio. Het is een facultatieve toets, dus deze hoort niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

E-learning praktijktoetsen

Om te leren werken met de praktijktoetsen biedt de VGCt een gratis e-learning aan.
Wanneer je de e-learning volledig doorloopt en je op het formulier aan het eind je gegevens invult, ontvang je één nascholingspunt voor didactiek.

Ga naar de e-learning

elearning.JPG

 


PE-portfolio

Het PE-portfolio is de werkomgeving voor supervisoren en supervisanten met betrekking tot de supervisie. Zowel de praktijktoetsen als het evaluatieformulier worden online ingevuld in het PE-portfolio, dat alle cgt’ers i.o. hebben. De supervisant vult in zijn of haar portfolio het evaluatieformulier in na afronding van de supervisieperiode. De praktijktoetsen kunnen worden ingevuld door de supervisor in het PE-portfolio van de supervisant. Zie onze supervisorenpagina voor informatie hierover.

Docenten van (basis)cursussen en supervisoren: maak je cursisten duidelijk dat ze bij de start van het volgen van supervisie een PE-portfolio moeten hebben. Cursisten krijgen dit automatisch wanneer zij lid worden van de VGCt als belangstellende basiscursist of cgt’er i.o. Het PE-portfolio is ook te huur.