Vernieuwing cgt-opleiding: informatie voor supervisoren

Lees hier wat er met ingang van 12 maart 2018 verandert in de opleiding voor cognitief gedragstherapeuten en wat dat betekent voor jouw werk als supervisor.

De opleiding tot cognitief gedragstherapeut wordt competentiegericht. Dat betekent dat het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' leidend is in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van de competenties van de cgt'er i.o. te volgen, zijn twee vormen van feedbackinstrumenten ontwikkeld: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze komen beschikbaar in het nieuwe PE-portfolio dat alle cgt'ers i.o. vanaf 12 maart 2018 hebben.

Evaluatieformulier

Het digitale evaluatieformulier komt in de plaasts van de ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Het supervisie-evaluatieverslag is geïntegreerd in het evaluatieformulier. Je gebruikt het formulier om de supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. Het evaluatieformulier is geïntegreerd in het PE-portfolio van de cgt’er i.o. die jou als supervisor toegang geeft tot zijn/haar portfolio. Je kunt hier ook de ingevulde formulieren lezen over een voorgaande supervisiereeks, zodat je tijdens de supervisie kunt voortbouwen op de ontwikkeling van de cgt’er i.o. 

Het evaluatieformulier is per 12 maart 2018 beschikbaar en vanaf 1 juli 2018 verplicht. Zorg ervoor dat vanaf 12 maart je cgt’ers i.o. na elke supervisieperiode het evaluatieformulier gebruiken.

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld waarmee je de ontwikkeling van de competenties van de cgt’er i.o. kunt volgen. Deze formatieve toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Welke praktijktoets je wanneer afneemt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de supervisant zit. Dit stem je onderling af. De toetsen bieden houvast voor jou als supervisor, maar ook voor volgende supervisoren en de cgt’er i.o. De toetsen vul je online in het PE-portfolio in.

De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

Aanvraag registratie voor cognitief gedragstherapeut

Verplicht aantal ingevuldepraktijktoetsen in
PE-portfolio

Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

2

Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

4

Vanaf 1 september 2019

8

E-learning praktijktoetsen

Om te leren werken met de praktijktoetsen biedt de VGCt een gratis e-learning aan.
Wanneer je de e-learning volledig doorloopt, ontvang je één nascholingspunt voor didactiek.

Ga naar de e-learning

elearning.JPG

 


PE-portfolio

Zowel de praktijktoetsen als het evaluatieformulier worden online ingevuld in het nieuwe PE-portfolio dat alle cgt’er i.o. vanaf 12 maart 2018 hebben. De cgt’er i.o. geeft jou toegang tot het portfolio. Zodra het formulier in het portfolio van de supervisant volledig is ingevuld, wordt de gegeven supervisie automatisch bijgeschreven in je PE-dossier

Docenten van (basis)cursussen en supervisoren: maak je cursisten duidelijk dat ze bij de start van de supervisie een PE-portfolio moeten hebben. Cursisten krijgen dit automatisch wanneer zij lid worden van de VGCt als belangstellende basiscursist of cgt’er i.o. Het PE-portfolio is ook te huur. Geef alleen supervisie als je supervisant een PE-portfolio heeft.