Cgt-opleiding competentiegericht: informatie voor cognitief gedragstherapeuten i.o.

Lees hier alles over PE-portfolio, evaluatieformulier en praktijktoetsen

Het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van je competenties te volgen, zijn twee vormen van feedbackinstrumenten ontwikkeld: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze vind je in het PE-portfolio dat alle cgt'ers i.o. hebben.

Evaluatieformulier

Het evaluatieformulier komt in de plaats van de vroegere ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Het supervisie-evaluatieverslag is geïntegreerd in het evaluatieformulier. Zodra je het formulier in je PE-portfolio hebt ingevuld, worden de ontvangen supervisiesessies automatisch bijgeschreven in je PE-dossier. Het evaluatieformulier is vanaf 1 juli 2018 verplicht. Het helpt je om meer inzicht te krijgen in je ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Jij en je supervisor gebruiken dit formulier om de voorgaande supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. De supervisor kan hier ook de ingevulde formulieren lezen over jouw voorgaande supervisieperiode(s), zodat hij kan voortbouwen op je ontwikkeling.  

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld. Je supervisor geeft feedback op de praktijksituaties die je inbrengt bij de toetsen zodat je weet welke competenties je beheerst en waaraan je nog moet werken. Deze toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Alle toetsen moeten minimaal één keer worden afgenomen. Welke praktijktoets wanneer afgenomen wordt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit. Dit stem je af met je supervisor. De toetsen worden door de supervisor online in het PE-portfolio ingevuld.

De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

Moment van afronden supervisie

Verplicht aantal verschillende praktijktoetsen in
PE-portfolio*

Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

2

Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

4

Vanaf 1 september 2019

8

* heb je de volledige supervisie afgerond voor 1 september 2018 en toegevoegd aan je PE-dossier, dan ben je niet verplicht gebruik te maken van de praktijktoetsen.

Facultatieve praktijktoetsen
Er zijn twee facultatieve praktijktoetsen ontwikkeld. Een facultatieve praktijktoets ontwikkeld voor cgt’ers i.o. die werken met kinderen en jeugdigen en een facultatieve praktijktoets relatie en systeem. Met de eerste kun je toetsen of je over de competenties beschikt die bij een behandelaar voor kinderen en jongeren horen. Met de tweede toets kun je je competenties toetsen ten aanzien van relaties en het systeem. De praktijktoetsen staan ook in het PE-portfolio. Het zijn een facultatieve toetsen, dus ze horen niet bij de acht praktijktoetsen die stapsgewijs verplicht worden gesteld.

PE-portfolio

Het PE-portfolio is onderdeel van PE-online en bestaat naast het PE-dossier. Het gebruik van het portfolio is verplicht. Jij en je supervisor vullen het evaluatieformulier en de resultaten van de praktijktoetsen online in in het PE-portfolio. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe je je supervisor toegang kunt geven.

Vragen en antwoorden over het evaluatieformulier

 • Wat is het evaluatieformulier en waar kan ik het vinden?

  Het evaluatieformulier is opgenomen in het PE-portfolio van de cognitief gedragstherapeut in opleiding.

  Na afloop van een supervisieperiode vult de supervisant het evaluatieformulier in. Vervolgens stuurt de supervisant het formulier digitaal voor akkoord naar de supervisor. De supervisor vult het formulier aan en geeft digitaal akkoord, waarna de punten in beide PE-dossiers worden opgenomen. Als de supervisor het niet eens is met de inhoud, kan hij of zij het formulier terugsturen aan de supervisant. De supervisant kan de inhoud nu aanpassen en het opnieuw indienen voor akkoord bij de supervisor.

  Het doel van het formulier is enerzijds het evalueren van de supervisieperiode en het registreren van de gegeven en ontvangen supervisie. Anderzijds is het een instrument om inzicht te krijgen in het leerproces van de cognitief gedragstherapeut.

 • Is het mogelijk om nog een wijziging door te voeren in een definitief evaluatieformulier?

  Een door de supervisor geaccordeerd evaluatieformulier kan niet meer gewijzigd worden. In dit geval maakt de supervisant een screenshot waaruit duidelijk blijkt welk formulier verwijderd moet worden. Deze kan worden gemaild met een begeleidend verzoek om het formulier te verwijderen naar opleidingen@vgct.nl.

  De supervisant kan een nieuw evaluatieformulier invullen, nu met de juiste gegevens. De supervisor kan deze opnieuw beoordelen.

 • Wanneer gebruik je het evaluatieformulier?

  Na afloop van de supervisieperiode (10-20 supervisiesessies) wordt het evaluatieformulier ingevuld door de cognitief gedragstherapeut i.o. in zijn of haar portfolio. Hierna zet de supervisant het formulier door naar de supervisor voor akkoord. Na het geven van akkoord is hiermee de supervisieperiode afgesloten.

 •  

   

Vragen en antwoorden over specifieke situaties