Vernieuwing cgt-opleiding: informatie voor cognitief gedragstherapeuten i.o.

Lees hier wat er met ingang van 12 maart 2018 verandert.  

Het 'competentieprofiel cognitief gedragstherapeut' is leidend in de opleiding. Om de vorderingen in de ontwikkeling van je competenties te volgen, zijn twee vormen van feedbackinstrumenten ontwikkeld: het evaluatieformulier en de praktijktoetsen. Deze komen beschikbaar in het nieuwe PE-portfolio dat alle cgt'ers i.o. vanaf 12 maart 2018 hebben.

Evaluatieformulier

Het evaluatieformulier komt in de plaats van de ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Het supervisie-evaluatieverslag is geïntegreerd in het evaluatieformulier. Zodra je het formulier in je PE-portfolio hebt ingevuld, worden de ontvangen supervisiesessies automatisch bijgeschreven in je PE-dossier. Het evaluatieformulier is per 12 maart beschikbaar en vanaf 1 juli 2018 verplicht. Het helpt je om meer inzicht te krijgen in je ontwikkeling tot cognitief gedragstherapeut. Jij en je supervisor gebruiken dit formulier om de voorgaande supervisieperiode in kaart te brengen door leerdoelen en onderlinge feedback te noteren. De supervisor kan hier ook de ingevulde formulieren lezen over jouw voorgaande supervisieperiode(s), zodat hij kan voortbouwen op je ontwikkeling.  

Praktijktoetsen

Op basis van het competentieprofiel zijn acht praktijktoetsen ontwikkeld. Je supervisor geeft feedback op de praktijksituaties die je inbrengt bij de toetsen zodat je weet welke competenties je beheerst en waaraan je nog moet werken. Deze toetsen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Welke praktijktoets wanneer afgenomen wordt, is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin je zit. Dit stem je af met je supervisor. De toetsen worden door de supervisor online in het PE-portfolio ingevuld.

De praktijktoetsen worden stapsgewijs verplicht gesteld:

Aanvraag registratie voor cognitief gedragstherapeut

Verplicht aantal ingevuldepraktijktoetsen in
PE-portfolio*

Tussen 1 september 2018 en 31 januari 2019

2

Tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2019

4

Vanaf 1 september 2019

8

* heb je de volledige supervisie afgerond voor 1 september 2018 en toegevoegd aan je PE-dossier, dan ben je niet verplicht gebruik te maken van de praktijktoetsen.

PE-portfolio

Op 12 maart krijg je een PE-portfolio. Het gebruik is vanaf die datum verplicht. Het portfolio is onderdeel van PE-online en bestaat naast het PE-dossier. Jij en je supervisor vullen het evaluatieformulier en de resultaten van de praktijktoetsen online in in het nieuwe PE-portfolio. In het portfolio wordt duidelijk hoe je je supervisor toegang kunt geven.

PE-online

Vragen en antwoorden over het evaluatieformulier

 • Wat is het evaluatieformulier?

  Het evaluatieformulier vervangt de ‘Verklaring gegeven en ontvangen supervisie’. Daarnaast maakt het supervisie-evaluatieverslag vanaf nu deel uit van het evaluatieformulier.

  Na afloop van een supervisieperiode vullen supervisor en supervisant allebei hun deel van het evaluatieformulier in. Doel van het formulier is enerzijds het evalueren van de supervisieperiode en het registreren van de gegeven en ontvangen supervisie. Anderszijds is het een instrument om inzicht te krijgen in het leerproces van de cognitief gedragstherapeut.

  Zodra het evaluatieformulier in het portfolio is ingevuld, worden de gegeven en ontvangen supervisiesessies automatisch bijgeschreven in het PE-dossier van de supervisant en supervisor.

 • Waar kan ik het evaluatieformulier vinden?

  Het evaluatieformulier is opgenomen in het digitale PE-portfolio van de cognitief gedragstherapeut in opleiding.

 • Wanneer is het verplicht om het evaluatieformulier te gebruiken?

  Het is verplicht om aan het eind van elke supervisieperiode (10-20 supervisiesessies) een digitaal evaluatieformulier in te vullen door supervisor en supervisant. Dit is vanaf 12 maart 2018 mogelijk en vanaf 1 juli 2018 verplicht. Ingevulde ‘Verklaringen gegeven en ontvangen supervisie’ moeten vóór 1 juli 2018 geüpload worden in het PE-dossier. 

 • Tot wanneer kan ik de 'Verklaring gegeven en ontvangen supervisie' uploaden in PE-online?

  Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2018. Na die tijd moeten cgt’er i.o. en supervisor gebruik gaan maken van het evaluatieformulier dat in het PE-portfolio van de cgt'er i.o. staat. 

   

 • Kunnen na 1 juli 2018 'Verklaringen gegeven en ontvangen supervisie' geupload worden in het PE-dossier?

  Nee, dit is niet mogelijk. Vanaf 1 juli 2018 moeten de gegevens overgezet worden naar het evaluatieformulier in het PE-portfolio. Dit moeten supervisant en supervisor samen doen.

Vragen en antwoorden over specifieke situaties