Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

service van het NIP

De VGCt deelt hierbij graag een nieuwsbericht van het NIP:

 

Als psycholoog moet je goed op de hoogte zijn van de wettelijke bepalingen die in de gezondheidszorg van toepassing zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het is vaak ingewikkeld en soms ondoorzichtig. Het NIP helpt je daarbij en lanceert daarom de Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg.


Naslagwerk voor de meeste relevante wetten en regels

Welke informatie over mijn cliënt mag ik verstrekken wanneer de politie, het UWV of een advocaat daarom vraagt? En onder welke voorwaarden? Hoe moet ik handelen bij wilsonbekwaamheid? Wat moet ik doen als ik geen overeenstemming met mijn cliënt heb over het beëindigen van een behandelingsovereenkomst? Bij het vinden van een antwoord op deze vragen en meer is de nieuwe Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg behulpzaam. Het NIP bundelde daarin de meeste relevante wet- en regelgeving. Het resultaat: een toegankelijk en in de praktijk bruikbaar hulpmiddel en naslagwerk, zodat je makkelijk relevante informatie over deze wetten en regels – en hoe deze toe te passen – kunt vinden.

Eén geheel met Beroepscode, AST-NIP en tuchtrecht

Naast de bundeling van relevante wet- en regelgeving, wordt in de Wegwijzer ook aandacht besteed aan uitspraken van de tuchtrechter. Zo is het een belangrijke aanvulling op de Beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik (AST) van het NIP. Het geheel is, naast vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen, onderdeel van de professionele standaard voor psychologen in de gezondheidszorg. Dit is de kapstok voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ook de tuchtrechter kan deze professionele standaard betrekken bij het toetsen van het beroepsmatig handelen van psychologen.

Voor álle psychologen in de zorg

De Wegwijzer is bedoeld voor alle psychologen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Het NIP stelt de Wegwijzer kosteloos beschikbaar voor iedereen (niet alleen NIP-leden), zodat deze vrij toegankelijk is. Als je lid bent van het NIP kun je, naast het verkrijgen van meer informatie, ook vragen stellen over de toepassing van wet- en regelgeving en beroepsethiek. Bel voor specifieke vragen en casussen vanaf 7 maart met het spreekuur beroepsethiek: (030) 820 15 00, keuze 1 (dinsdag 9:30 – 12:30, alleen voor NIP-leden) of gebruik het contactformulier.

oval