Verenigingsnieuws VGCt

VGCt Boekenclub – Actietitels Mei

In de VGCt boekenclub kun je een speciaal geselecteerd aanbod aan vakliteratuur met een exclusieve korting aanschaffen.
• Iedere maand nieuwe acties
• 150 titels met 20% korting
• Van verschillende uitgeverijen
• In de gespecialiseerde webshop van Boom Psychologie

Behalve actietitels kun je in deze webshop alle vakliteratuur van alle Nederlandse uitgeverijen vinden.

Handboek systeemtherapie

Redactie: Anke Savenije, Justine van Lawick, Ellen Reijmers

Van € 85,00 voor € 68,00

Meer informatie / Bestellen

 

Zestig auteurs over de relevante ontwikkelingen in de systeemtherapie

Het Handboek systeemtherapie is een unieke Nederlands-Vlaamse coproductie van ruim zestig auteurs uit Nederland en België dat een overzicht geeft van de relevante ontwikkelingen in de theorie en praktijk van de systeemtherapie. De verscheidenheid en complexiteit van familierelaties wordt belicht en de moeilijkheden die zowel in het klassieke kerngezin en de partnerrelatie, als in nieuw samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen, homoseksuele relaties, biculturele relaties et cetera kunnen optreden.

 

Geactualiseerde tweede druk

Er wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van systeemtherapie en het onderzoek naar de processen die daarbij een rol spelen. In capita selecta komen specifieke onderwerpen aan de orde zoals geheimen en geweld in relaties en systeemtherapie bij specifieke problemen zoals ziekte, psychiatrische problemen of systemisch werken in een forensische context. In deze tweede, geheel herziene druk, zijn alle hoofdstukken geactualiseerd. Sommige hoofdstukken zijn samengevoegd. Er is ook een aantal hoofdstukken toegevoegd, onder andere over oplossingsgerichte relatietherapie, narratieve relatietherapie en ervaringsgerichte relatietherapie.

 

Interacties en relaties

Kenmerkend voor systeemtherapie is dat het altijd gaat over interacties en relaties. Het uitgangspunt is dat het functioneren van mensen betekenis krijgt, en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt. En wat zich tussen mensen afspeelt krijgt slechts betekenis in een context. Dat kan een gezin of familie zijn, maar ook een systeem van hulpverleners of de maatschappelijke context met zijn culturele en sociaal-economische diversiteit. Problemen in relaties zijn van grote invloed op het welbevinden van individuen maar relaties kunnen ook een bron van steun en veerkracht zijn.

 

Voor wie?

Het boek is bedoeld voor systeemtherapeuten en voor systeemtherapeuten in opleiding en is voorgeschreven literatuur voor psychiaters in opleiding. Maar ook voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en andere hulpverleners die geïnteresseerd zijn in de complexe samenhang tussen problemen en de leefwereld van mensen.

 

 

 

 

 

 

 

COTAPP: Handleiding

Nanda Lambregts-Rommelse, Catharina Hartman, Annemieke Brinkman, Dorine Slaats-Willemse, Patrick de Zeeuw, Marjolein Luman

Van € 85,00 voor € 68,00

Meer informatie / Bestellen

 

De COTAPP Handleiding bestaat uit een instructie voor de afname en interpretatie en achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de COTAPP, inclusief toetsenbord stickers.

Waarom presteert een kind minder goed dan je op basis van zijn IQ zou verwachten? Zijn er problemen in de aandacht of het werkgeheugen? Hoe verwerkt hij/zij informatie en duidt dit op de aanwezigheid van een ontwikkelingsstoornis? Met de COTAPP meet u aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De resultaten geven u inzicht in de cognitieve vaardigheden die een rol spelen in het schoolse leren en het dagelijks leven.

 

Bij wie kunt u de COTAPP inzetten?

U kunt de COTAPP inzetten bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar die op school of thuis vastlopen, met name wanneer u wilt onderzoeken welke cognitieve sterke of zwakke kanten een oorzaak kunnen zijn voor het vastlopen van het kind.

 

Wie neemt de COTAPP af?

Psychologen en (ortho)pedagogen, eventueel ondersteund door een psychodiagnostisch medewerker. De test wordt gebruikt door ggz-instellingen, vrijgevestigden, scholen en andere instellingen die neuropsychologisch onderzoek bij kinderen verrichten. Bekijk de kwalificatie-eisen van de COTAPP.

 

Hoe verloopt een testafname?

De COTAPP wordt individueel afgenomen in een rustige, prikkelarme ruimte. Kinderen vinden de COTAPP leuk om te doen door het speelse karakter en mooie ontwerp. Het kind zit achter de computer, terwijl de testleider op de achtergrond instructies geeft, observeert en – indien nodig – coacht. De COTAPP bestaat uit zeven blokken. Voorafgaand aan elk blok krijgt het kind een uitleg van het stripfiguurtje Cotapp en wordt er kort geoefend met de taak. In 30 tot 40 minuten doorloopt het kind zelfstandig de zeven blokken. De resultaten worden tussentijds opgeslagen dus pauzeren is geen probleem. Met het COTAPP observatieformulier kan de testleider ondertussen de motorische en verbale onrust van het kind registreren. Dit kan waardevolle aanvullende inzichten bieden bij het interpreteren van de testuitslag.

 

Scoring en rapportage in het Boom testcentrum

Het Boom testcentrum is het online testplatform waar u de COTAPP afneemt en normeert. In het testcentrum worden de scores automatisch berekend en genormeerd. Na afloop van de testafname heeft u direct beschikking over de COTAPP-rapportage. Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van het cognitieve profiel van een kind. Hierbij is er onderscheid tussen de Basisrapportage en de Specialistische rapportage. De Basisrapportage is begrijpelijk voor ouders en leerkrachten, waardoor de professional de uitkomst van de test gemakkelijk kan toelichten aan de betrokkenen. De Specialistische rapportage is bedoeld als toevoeging op de Basisrapportage en kan worden geïnterpreteerd door een neuropsychologisch onderlegde professional. De uitkomsten kunt u stapsgewijs vertalen naar concrete aanbevelingen voor passende begeleiding of geven aanleiding voor verder diagnostisch onderzoek bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis.

 

 

 

 

Eerste hulp bij hechting

Paulien Kuipers

Van € 34,00 voor € 27,20

Meer informatie / Bestellen

 

Effectieve hulp bij verstoorde hechting

Eerste hulp bij hechting is een pleidooi voor effectieve hulp aan ouders en hun jonge kinderen, wanneer zij onvoldoende op elkaar afgestemd raken. Factoren van buitenaf spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de verstoring in de hechting: een vroeggeboorte, een moeilijke zwangerschap, familieproblemen of onveilige hechtingspatronen van de ouders in hun eigen jeugd zijn hier voorbeelden van. Het risico is aanwezig dat negatieve interactiepatronen zich mettertijd zullen versterken. Daarom is het onderkennen ervan in een vroeg stadium belangrijk. Evenals het bieden van hulp daarbij.

 

Het werk van de hechtingstherapeut

Paulien Kuipers gaat diepgaand in op de essentie van het werk van de ‘hechtingstherapeut’. Ze beschrijft hoe de therapeut de band tussen ouders en kind positief kan beïnvloeden en hoe in een hulptraject bestaande uit één tot vijf stappen ouders en kind beter op elkaar afgestemd kunnen raken. Aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden maakt ze duidelijk hoe de taal – woorden van het hart – kan helpen om de band tussen ouders en kind te helen en de liefde tussen hen opnieuw te laten stromen. Het blijkt dat ook het jonge kind van meet af aan gevoelig is voor taal en de diepere betekenis van woorden. Nieuw is het ééngespreksmodel en het vijfstappenmodel voor de hulpverlener, die zij in dit boek presenteert.

 

Voor wie?

Dit boek is bestemd voor ouders, opvoeders, psychologen, pedagogen, jeugd- en kinderartsen, jeugdverpleegkundigen en jeugd- en jongerenwerkers.

oval