P3NL
Verenigingsnieuws VGCt

Versterken (post-)hbo-professionals en factsheet cgw’er

In opdracht van zes verenigingen binnen P3NL, waaronder de VGCt, voerde adviesbureau SiRM afgelopen jaar een project uit waarin zij in kaart bracht welke (post-) hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Daarnaast verkende SiRM ook in welke mate verschillende betrokkenen (denk aan cliënten, verwijzers, professionals zelf, werkgevers, opleiders en financiers) behoefte hebben aan een verduidelijking voor (post-)hbo-professionals. Diverse cgw’ers vulden een vragenlijst in.

De verkenning leverde twee eindproducten op:

  1. Dertien factsheets die meer zicht geven op welke (post-)hbo-professionals het biopsychosociale welzijn bevorderen en hoe zij zijn opgeleid.
  2. Een plan van aanpak over wat de ambitie precies is bij de verschillende betrokkenen en hoe partijen vanaf 2023 kunnen werken aan het invullen hiervan.

Eén van deze factsheets is die van de Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt. Deze geeft een overzicht geeft van de kern van de cgw’er.

SiRM voerde deze verkenning uit in opdracht van P3NL-verenigingen NBTP, NVRG, VVP, LV POH GGZ, NVVS en VGCt en met subsidie van het ministerie van VWS. Daarbij betrokken zij nauw een bredere begeleidingscommissie, waarin andere vertegenwoordigende verenigingen van (post-)hbo-professionals en brancheverenigingen deelnamen.

Als VGCt blijven we actief meewerken aan dit project en nemen we de bevindingen mee in het moderniseren van de CGW-opleiding.

Lees meer

oval