Verenigingsnieuws VGCt

Vacature: Vertrouwenspersoon

De VGCt zoekt een nieuwe vertrouwenspersoon!

De VGCt heeft twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. We zoeken een nieuwe mannelijke vertrouwenspersoon ter vervanging van de huidige vertrouwenspersoon die na ruim vijf jaar zijn functie neerlegt.

Functie

De vertrouwenspersoon is een klankbordfunctionaris. Leden en deelnemers kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht om advies en ondersteuning met betrekking tot problemen in de samenwerking met andere leden of de omgang met cliënten of hun omgeving.

De vertrouwenspersoon werkt probleemgericht, kijkt naar het proces, helpt het probleem te verhelderen en kan het traject tot het oplossen van het probleem helpen schetsen. Het is een vorm van dienstverlening aan de VGCt-leden en deelnemers. Formele klachtenprocedures kunnen door de inzet van de vertrouwenspersoon mogelijk worden voorkomen.

Taken

Begeleiding en ondersteuning van leden bij de behandeling van klachten inzake ongewenst gedrag door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die een vraag of klacht hebben op het gebied van (mogelijk) ongewenst gedrag.
 • een eerste opvang te bieden aan leden (mogelijk klager of beklaagde) die menen onjuist of onheus bejegend te zijn en daarover willen praten.
 • klager/klaagster bij te staan, van advies te dienen en samen oplossingen te zoeken.
 • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing, desgewenst de klager/klaagster door te verwijzen.
 • klager/klaagster bij te staan en te ondersteunen bij het indienen van een klacht over de bejegening in een afhankelijkheidsrelatie bij de registratiecommissie of incidenteel bij externe opleidingsinstellingen of beroeps- of tuchtcolleges.
 • het onderhouden van contact met klager/klaagster en met beklaagde nadat de klacht is afgehandeld.

De vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan:

 • Een optimale kwaliteit van het verenigingsklimaat.
 • Het bewustwordingsproces inzake (on)gewenste omgangsvormen door:
  – voorlichting te geven over de taak, de werkwijze en het werkterrein van de vertrouwenspersoon aan de leden.
  – ontwikkelen van scholing, procedures, richtlijnen, voorlichtingsmateriaal e.d. over (on)gewenst gedrag en onheuse bejegening binnen de vereniging.
  – ervaren knelpunten en klachten zelfstandig te registreren, te analyseren en te interpreteren.
  – overleg te voeren met het bestuur, het College van Beroep, de registratiecommissie, accreditatiecommissie en het bureau om mogelijke oplossingen te verkennen.
  – in een jaarlijkse schriftelijke geanonimiseerde evaluatie van door leden ervaren knelpunten en van de activiteiten van de vertrouwenspersoon, beleidsadviezen te geven aan het bestuur ter preventie van nieuwe knelpunten.

Wie zoeken we?

 • Je bent enige tijd geregistreerd als lid of deelnemer bij de VGCt en kent de vereniging en haar procedures.
 • Je hebt algemene ervaring met juridische procedures en het tuchtrecht en daarnaast met de klacht, bezwaar- en beroepsmogelijkheden binnen en buiten de vereniging.
 • Als vertrouwenspersoon ga je integer om met vertrouwelijke informatie.
 • Je kunt onafhankelijk advies geven.
 • Je bent beschikbaar per 1 januari 2023 of eerder.

Wat krijg je?

 • Een vergoeding van € 100, – bruto per uur. Het gaat hier om daadwerkelijk contact met een lid/deelnemer. Denk aan ca. 7,5 uur per jaar.
 • Werkelijk gemaakte reiskosten op basis van € 0,19 per km of openbaar vervoer.

Enthousiast?

Je kunt je sollicitatie (CV en motivatie) richten aan Lisa de Kok, juridisch beleidsmedewerker en bestuurssecretaris. Dit kan per e-mail via l.dekok@vgct.nl tot en met 1 oktober 2022.

Na ontvangst van je sollicitatie wordt deze besproken in het bestuur. Bij een positief besluit van het bestuur word je uitgenodigd voor een gesprek met een bestuurslid, vertrouwenspersoon Tom van der Schoot en de directeur. Zijn jullie allen positief dan word je door het bestuur benoemd voor onbepaalde tijd.

Heb je nog vragen over de inhoud van de functie? Neem dan gerust contact op met de huidige vertrouwenspersonen Tom van der Schoot (tomvanderschoot@gmail.com/06-13531325) en Clarisse van Gorkom (depraktijkanna@gmail.com).
Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Lisa de Kok (l.dekok@vgct.nl).

Download de vacature in pdf.

oval