Verenigingsnieuws VGCt

Uitkomsten ledenraadsvergadering februari 2022

Reglementswijzigingen en (her)benoemingen binnen bestuur en commissies

Op 4 februari 2022 heeft de ledenraad vergaderd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Bereikbaarheid ledenraad
  • Wijziging huishoudelijk reglement
  • Vacature bestuurslid ‘vereniging’
  • (Her)benoemingen
  • Workshop kernwaarden, missie en visie

Lees het uitgebreide verslag.

oval