Verenigingsnieuws VGCt

Toekenning subsidie preventieproject

VGCt stelt weer een budget beschikbaar voor een veelbelovend preventieproject. Uit de aanvragen is inmiddels een project gekozen waar dat budget van 10.000,- aan toegekend wordt.

Preventie is een centraal thema voor de VGCt. Daarom stelden we eind vorig jaar een budget beschikbaar voor een veelbelovend preventieproject. Uit de tien interessante inzendingen is inmiddels een project gekozen waaraan de subsidie van € 10.000,- wordt toegekend. Leonie Vreeke, universitair docent bij de Universiteit Leiden, ontvangt de subsidie voor haar project ‘Een podcastserie over angst bij jonge kinderen’. 

Podcastserie over angst bij jonge kinderen 

Het gehonoreerde project betreft een podcastserie over hoe je voorkomt dat angst bij jonge kinderen zich ontwikkelt tot een angststoornis. De doelgroep bestaat uit ouders van angstige kinderen, hun therapeuten en andere professionals die met CGT werken. Het doel is om een platform te bieden waar inzichten en geruststellende informatie te vinden is. 

Leonie en haar collega’s onderzochten voorafgaand aan het maken van deze reeks een preventieve interventie gebaseerd op CGT-technieken voor ouders van angstgevoelige peuters en kleuters: Cool Little Kids (CLK). In een nieuw ZonMw-project wordt nu onderzoek gedaan naar kernelementen van CGT en wanneer, waarom en voor wie die effectief zijn. 

De podcastserie is bedoeld om voor een groter publiek inzichtelijk te maken hoe ouders angsten van hun jonge kind kunnen ervaren, wat ze mogelijk zelf al hebben geprobeerd, wat ze ervaren tijdens de CLK-interventie en welke effecten ze zien bij hun kind. Met de subsidie van de VGCt kan de podcast uitgebreid worden naar een reeks met therapeuten die werken met deze interventiemethode.  

Het project van Leonie is een goed voorbeeld van hoe het cognitief gedragstherapeutisch gedachtegoed ook een belangrijke preventieve rol kan vervullen. Daarnaast sluit het mooi aan bij een aantal thema’s die belangrijk zijn in de ambities van de VGCt: aandacht voor de doelgroep kinderen en jeugd en interprofessionele samenwerking.

oval