Verenigingsnieuws VGCt

Stijn Verhagen gestart als directeur VGCt

Op 6 februari verwelkomde de VGCt haar nieuwe directeur, Stijn Verhagen. Stijn volgt Hubert van der Kleij op, die na zeventien jaar bij de vereniging met pensioen gaat.

Stijn heeft ruim 20 jaar werkervaring in het brede domein van ontwikkeling, welzijn en gezondheid, steeds op het snijvlak van opleidingen, onderzoek en praktijk. Hij is vijftien jaar verbonden geweest aan de Hogeschool Utrecht (HU), eerst als lector en later als directeur van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Eerder was hij adviseur bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de adviesraad van het kabinet over participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. Stijn promoveerde op onderzoek naar marktwerking in de thuiszorg en publiceerde een groot aantal artikelen op het snijvlak van welzijn, zorg en educatie. Hij was lector van het jaar van Nederland en lid van uiteenlopende besturen, advies- en programmaraden in het sociale domein.

Nog veel te bereiken

Stijn: ‘De stap naar de VGCt is voor mij een kans om een bijdrage te leveren aan het mentaal gezonder maken van Nederland. De maatschappelijke bewustwording van het belang van dit thema is de laatste jaren flink gegroeid, maar er is nog zo ontzettend veel te bereiken. Dat de VGCt zo’n belangrijke en gewaardeerde speler is in het veld, speelde mee bij mijn keuze voor deze vereniging. Maar ook het feit dat het onderlinge plezier zo centraal staat én dat ik me na vijftien geweldige jaren bij de Hogeschool Utrecht als leidinggevende op nieuwe domeinen kan ontplooien.

Wat bekent bijvoorbeeld de sterke groei van het aantal leden van de vereniging voor de taken, rollen en cultuur in de vereniging en hoe kan ik daar als directeur bij ondersteunen? De kracht van het voor-en-door-ledenkarakter willen we in ieder geval behouden, evenals een optimale professionele ondersteuning. Maar hoe doe je dat als je groeit als kool en terecht lijkt te zijn gekomen in een nieuwe levensfase? Maar ook: hoe betrek je doelgroepen die op dit moment nog relatief weinig aan de vereniging verbonden zijn? Ik denk aan post-hbo’ers, die de weg naar de VGCt vooralsnog minder hebben gevonden. En hoe kunnen we de samenwerking met partijen als de VEN, VSt en P3NL verder versterken?

Als directeur van de VGCt zal ik me dus hard maken voor de inzet van bewezen effectieve psychologische behandelmethoden en voor verbinding en inspiratie voor al onze leden, zodat zij (nog) beter kunnen worden hun vak en het plezier van het onderlinge contact kunnen blijven ervaren. En ik zal me inzetten voor de ontwikkeling van de vereniging als zodanig, samen met het bestuur, de ledenraad, het verenigingsbureau, externe partners, actieve kaderleden en overige betrokkenen.’

Hubert van der Kleij neemt op 31 maart 2023 officieel afscheid van de VGCt tijdens een mini-symposium in Amsterdam. De komende weken zal hij nog op de achtergrond aanwezig zijn en zijn werk overdragen.

oval