P3NL
Verenigingsnieuws VGCt

Brief aan minister over STAP-regeling

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Het zal intussen bij de meeste mensen bekend zijn dat sinds begin van dit jaar studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. In plaats daarvan is het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie) gekomen, een subsidie van maximaal € 1000,- per jaar voor opleiding en ontwikkeling.

Wat is nu echter het geval? Momenteel kunnen de verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL niet in het scholingsregister worden opgenomen. Veel geaccrediteerde scholing komt dus niet in aanmerking voor subsidie uit het STAP-budget.

P3NL heeft hierover samen met een aantal verenigingen en organisaties binnen en buiten P3NL een brief geschreven aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Doel is dat het toetsingskader voor fase 2 van de STAP-regeling (waaraan de overheid nu werkt) snel wordt ontwikkeld en in werking treedt. Dit toetsingskader moet het namelijk mogelijk maken dat de geaccrediteerde bij- en nascholing van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen onder de STAP-regeling gaan vallen.

De VGCt heeft de brief medeondertekend. Hier kun je de inhoud van die brief lezen.

Meer informatie vind je ook hier:

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

https://www.stapvooropleiders.nl/

oval