Verenigingsnieuws VGCt

Stand van zaken rondom blended opleiden

Commissie start met verwerken van onderwijskundig advies

Bij de VGCt-basis -en vervolgcursussen is blended opleiden al enige jaren mogelijk. Volgens het huidige reglement is hierbij een voorwaarde dat een dergelijke cursus voor minstens zestig procent uit contactonderwijs bestaat.

Advies

Met de komst van COVID-19 is blended en online opleiden in een ander daglicht komen te staan. Op dit moment hebben wij als vereniging de uitdaging om niet alleen een accreditatiereglement te ontwerpen dat goed past bij de huidige stand van de wetenschap en de praktijk, maar dat ook werkbaar is voor zowel opleiders als de accreditatiecommissie. Bovendien moet het flexibel zijn, bijvoorbeeld vanwege eventuele toekomstige lockdowns.

Het VGCt-bestuur heeft een externe onderwijskundige opdracht gegeven om een goed onderbouwd advies te schrijven over een aantal aspecten van blended onderwijs. Dat advies is inmiddels aangeleverd en het VGCt-bestuur heeft hierop positief gereageerd.

Reglement

Eind april begint de commissie Uitwerking advies blended opleiden (bestaande uit vier supervisoren die allen ervaring hebben met het geven van (blended) cursussen, de teamleider Kennis en opleiden van het VGCt-bureau en de bestuurssecretaris van de VGCt) met de vertaling van dit advies naar een reglement. Voor die vertaalslag zullen de commissieleden ook gebruikmaken van de input die gegeven is tijdens de invitational conference blended opleiden van een jaar geleden, de input op de docentenmiddag in 2021 en van de docentenintervisie die 11 april dit jaar plaatsvond.

Het advies dat deze tijdelijke commissie zal geven, moet uitmonden in een nieuw accreditatiereglement. Wij streven ernaar dit nieuwe reglement te implementeren per 1 januari 2023. Uiteraard brengen wij de supervisoren en opleidingsinstellingen al ruim voor die tijd op de hoogte van het nieuwe accreditatiereglement.

Door COVID-19 gelden momenteel aangepaste regels. Voor basis- en vervolgcursussen die voor 1 januari 2023 zijn gestart, is het toegestaan om deze volledig online aan te bieden.

oval