Verenigingsnieuws VGCt

Reglementswijzigingen per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 gelden er nieuwe registratiereglementen voor cgt’ers, supervisoren en cgw’ers. De nieuwe reglementen en de belangrijkste wijzigingen vind je hieronder.

Registratiereglement voor cgt’ers en supervisoren per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 zijn er inhoudelijke en tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • artikel 2.1.3, artikel 2.1.4 en artikel 2.1.6: de bepalingen waarin vermeld staat dat pas met supervisie of begeleide intervisie gestart mag worden als het POP in een supervisiesessie is besproken zijn verwijderd.
  • bijlage 4 (nascholing): de bepaling over wetenschappelijke intervisie is verwijderd. Dit wordt niet meer aangeboden.
  • bijlage overgangsregeling leertherapie (voorheen bijlage 2): voor de duidelijkheid zijn deze bepalingen opgenomen in het reglement zelf. De bijlage vervalt.

Download reglement

 

Registratiereglement voor cgw’ers per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 zijn er enkele inhoudelijke en tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • artikel 2.1.2: gelijktrekking met criteria supervisie-evaluatieverslagen.
  • artikel 2.2.2: per 1 juli 2025 komt de bepaling van de ‘bevoegd verklaarde cognitief gedragstherapeutisch werker als supervisiegever’, en daarmee de bevoegdheid om op basis van deze bepaling supervisie te geven, te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats.

Download reglement

 

oval