Verenigingsnieuws VGCt

Reglementswijzigingen

In de ledenraadsvergadering van 24 juni jl. zijn een aantal reglementswijzigingen in de accreditatie- en registratiereglementen goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen worden in dit artikel toegelicht.

Accreditatiereglementen

Blended opleiden
Per 1 januari 2023 worden de regels rondom blended opleiden veranderd. Het onderscheid tussen contacturen op locatie en online wordt vervangen door contacturen die op synchrone of asynchrone wijze worden aangeboden. De exacte regels en een toelichting op de begrippen zijn vanaf nu te vinden op de website in het accreditatiereglement voor cgt’ers en supervisoren en in het accreditatiereglement voor cgw’ers met datum 1 januari 2023.

Opleiders die dat wensen mogen al vanaf 1 juli 2022 gebruik maken van bovenstaande nieuwe regels rondom blended opleiden. Daarnaast blijft het mogelijk om voor cursussen die voor 2023 starten gebruik te maken van de nu geldende coronaregels.

Docent- cursist verhouden vervolgcursussen CGT
Per 1 januari 2023 is er aan de regels rondom de docent-cursist verhouding voor de vervolgcursus CGT een uitzondering toegevoegd, namelijk voor leeractiviteiten waarbij er enkel sprake is van kennisoverdracht zonder dat daarin een uitwisseling tussen docent en cursist noodzakelijk is (zoals bij een hoorcollege). Er is in dat geval geen beperking van het aantal cursisten op één docent. De docent moet een supervisor zijn.

Belangrijk is dat deze kennisoverdracht altijd gevolgd wordt door een (a)synchrone activiteit gericht op het verwerken van informatie. Hier gaat het om leeractiviteiten zoals onderzoek, samenwerken, discussie, oefenen of productie. Voor deze (a)synchrone activiteit zijn de in het reglement beschreven docent-cursist verhoudingen van toepassing.

Opleiders die dat wensen mogen al vanaf 1 juli 2022 gebruik maken van deze uitzondering.

Supervisorencursus
Per 1 juli 2022 zijn de eerdere aanpassingen die per 1 juli 2022 zijn ingevoerd rondom de supervisorencursussen teruggedraaid. De doelgroep en de docent-cursist verhouding van voor 1 juli 2022 gelden weer. Dit is opgenomen in het accreditatiereglement voor cgt’ers en supervisoren van 1 juli 2022.

Registratiereglementen

Didactische punten
Vanaf 1 juli 2022 is het ook mogelijk om voor de herregistratie als supervisor didactische punten te behalen met het ontvangen van supervisie op het gebied van supervisievaardigheden of didactische vaardigheden bij een supervisor VEN of VSt. Vereist is dat deze supervisor ook een BIG-registratie dient te hebben.

Zie voor andere aanpassingen in de accreditatie- en registratiereglementen per 1 juli 2022, welke te vinden zijn op de website, de inleiding van de betreffende reglementen.

oval