Verenigingsnieuws VGCt

Weer een nieuwe patiëntenfolder uit!

Eetbuistoornis of Binge Eating Disorder

Patiëntenfolder over eetbuistoornis

Alweer de derde patiëntenfolder van de sectie Eetstoornissen en obesitas is klaar! Deze folder gaat over (CGT bij) een eetbuistoornis/Binge Eating Disorder en is te vinden op ons Kennisnet.

Alle eetstoornisfolders zijn voor zowel volwassenen als kind&jeugd bedoeld. En net zoals alle patiëntenfolders ‘nieuwe stijl’  bestaat ook deze folder uit twee delen; een basisdeel dat beschrijft wat de aandoening is en hoe de CGT-behandeling gaat en een tweede deel dat extra tips en een patiëntervaringsverhaal bevat.

Verspreiden

We willen onze leden maar ook andere behandelaars hierbij van harte aanmoedigen om hun patiënten erop te wijzen dat deze folders op onze website te vinden zijn. De folders uitprinten en meegeven kan natuurlijk ook. Wil je een folder via je eigen website delen, dan is dat ook prima.

Inmiddels zijn zes folders nieuwe stijl gerealiseerd en in de komende tijd zullen er nog enkele volgen. Houd het Kennisnet en ons LinkedIn-kanaal dus goed in de gaten!

oval