Oproep vanuit de Europese Commissie

De VGCt deelt graag het onderstaande bericht van het Trimbos Instituut.

 

Oproep: Aanmelden effectieve en kansrijke aanpakken en interventies ten behoeve van de mentale gezondheid met de ambitie deze breder te implementeren binnen de EU.

Beste eigenaar/ontwikkelaar,

De Europese commissie doet een oproep aan eigenaren en ontwikkelaars van effectieve en kansrijke aanpakken en interventies ten behoeve van de mentale gezondheid om zich uiterlijk 29 september 2023 aan te melden bij het ‘EU best practices portal’. Deze oproep brengen wij via deze mail graag onder uw aandacht.


Aanleiding
Vanuit de EU is een alomvattende aanpak van mentale gezondheid ontwikkeld waarbij preventie centraal staat. Deze nieuwe aanpak erkent dat mentale gezondheid breder is dan alleen het (beleids-)gebied gezondheid. Daarom worden gebieden als onderwijs, digitalisering, werkgelegenheid, onderzoek, stedelijke ontwikkeling, milieu en klimaat sterk bij de aanpak van mentale gezondheid betrokken.

Als onderdeel van deze aanpak roept de Europese commissie effectieve en kansrijke aanpakken en interventies ten behoeve van de mentale gezondheid op om zich aan te melden voor een initiatief om de samenwerking tussen en de verspreiding van verschillende aanpakken en interventies binnen de EU te faciliteren.

Voor wie?
Eigenaren en ontwikkelaars van effectieve en kansrijke aanpakken en interventies ten behoeve van de mentale gezondheid.

Wat houdt het in?
Na aanmelding vindt een selectieprocedure plaats. Eigenaren van de uitgekozen effectieve en kansrijke aanpakken en interventies worden uitgenodigd om deze eind 2023 te presenteren aan delegaties van verschillende Europese lidstaten. Het doel hiervan is om verbindingen te leggen tussen bestaande initiatieven EU breed en/of het wijder implementeren van bepaalde aanpakken en interventies.

Belangrijk is dat u de ambitie heeft om uw aanpak of interventie buiten de landsgrenzen uit te breiden en het commitment dat hiervoor nodig is wil en kan bieden.

Wat levert het op?
Een mooie kans om uw aanpak of interventie te kunnen presenteren aan de delegaties van verschillende Europese lidstaten op een ‘marketplace event’. Dit kan deuren openen om uw aanpak of interventie buiten de landsgrenzen te implementeren, of om gezamenlijk op te kunnen trekken met initiatieven vanuit andere lidstaten. Daarnaast vergroot het opnemen van uw aanpak of interventie in het ‘EU best practices portal’ de zichtbaarheid en de vindbaarheid ervan.

Aanmelden uiterlijk 29 september 2023
Bij het aanmelden wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, met deels verschillende vragen voor effectieve en kansrijke interventies of aanpakken. Lees daarom voor het aanmelden de Questions_and_Submitter_Guide.pdf (europa.eu). Het ‘EU best practices portal’ (het aanmeld portal) is hier te vinden BP Portal (europa.eu).

 

Behoefte aan advies?
Heeft u vragen over de oproep of heeft u behoefte aan advies over het aanmeldingsproces? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

www.trimbos.nl

 

oval