Onderzoek

Online ondersteuning voor evalueren in de ggz-behandeling

Tips, folder en webinar om evalueren makkelijker en effectiever te maken

Uit (praktijk)onderzoeken wordt duidelijk dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg. Het regelmatig tussentijds bespreken van de behandeling, maar ook het herstel, geeft de patiënt, behandelaar en naasten meer zicht op de voortgang van de behandeling. Ook kan er dan eerder worden bijgestuurd wanneer dat nodig mocht zijn. Veel professionals in de zorg hebben echter behoefte aan passende ondersteuning hierbij. Akwa GGZ biedt uitkomst.

Als onderdeel van het zorgproces bestaat evalueren uit drie stappen: behandeldoelen bepalen, afspraken maken over evalueren en evaluatiegesprekken voeren. Hoewel behandelaren het nut van evalueren wel degelijk inzien, ervaren ze er dikwijls moeilijkheden mee. Denk daarbij aan de tijd die nodig is om te evalueren, het bepalen van de frequentie van evaluaties en wijzigingen of onduidelijkheden in de hulpvraag van de patiënt.

 

Online ondersteuning

Om dit proces te ondersteunen heeft Akwa GGZ samen met zorgprofessionals en patiënten de online evaluatieondersteuning ontwikkeld. Hiermee kunnen professionals en patiënten behandeldoelen vaststellen en de evaluatie samen vormgeven. Aan het begin van de behandeling vertalen behandelaar en patiënt de hulpvraag naar concrete doelen om naartoe te werken. Vervolgens vullen ze samen de online evaluatieondersteuning in waarna een overzicht volgt met een evaluatieplan en tips voor het evaluatiegesprek. Aan de hand daarvan maken ze concrete afspraken over wat er wordt geëvalueerd en hoe vaak, welke vragenlijsten worden gebruikt en hoe naasten worden betrokken. Tijdens evaluatiegesprekken bespreken ze samen hoe de behandeling tot nu toe verloopt en in hoeverre de doelen al zijn behaald. Het overzicht dat uit de online evaluatieondersteuning volgt is te downloaden, aan te passen tijdens de behandeling en op te slaan in het EPD.

Hanneke Niels-Kessels is klinisch psycholoog bij GGZ Oost Brabant en onderstreept het belang van tussentijds evalueren: “Aan het begin van de behandeling evalueer ik het liefst elke maand. Juist in de eerste drie maanden gebeurt er veel met een patiënt en zijn de uitkomsten van een vragenlijst relevant om de behandeling samen tijdig bij te sturen.” Als projectleider is zij betrokken bij selectie en implementatie van vragenlijsten in het Depressie Expertise Centrum – Jeugd (DEC-J).


Handige links en webinar

Wil je meer weten? Op akwaggz.nl/evalueren staat alle informatie ter ondersteuning van evalueren in de behandeling en een gratis te downloaden folder met handige en concrete tips.

Ook organiseert Akwa GGZ in november dit jaar een interactief webinar ‘Evalueren in de behandeling’. Meld je tijdig aan via het aanmeldformulier!

 

Meer over Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’ en is een kwaliteitsinstituut voor en door ggz-organisaties. Samen met patiënten, naasten en professionals wordt gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering in de ggz. Dat doen ze onder andere door samen kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen die te vinden zijn op GGZ Standaarden.

oval