Verenigingsnieuws VGCt

Nieuwe ledenraad VGCt gekozen

Installatie op 26 mei 

Het verheugt ons dat we de nieuwe ledenraad aan je kunnen voorstellen. Na de verkiezing in februari verwelkomen we vijftien ledenraadsleden, waarvan tien nieuwe gezichten en vijf leden die zijn herkozen. Samen vertegenwoordigen zij vijf kieskringen. De gemiddelde opkomst was deze verkiezing 16%. Dit is een daling ten opzichte van de verkiezing in 2020, waar de opkomst 18% was. Op 26 mei aanstaande vergadert de oude ledenraad voor het laatst en wordt de nieuwe ledenraad geïnstalleerd, waarna een overdracht volgt. De ledenraad zal van 2023 tot en met 2026 het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging bepalen.

 

Kieskring

Gekozen kandidaten  

A1. Supervisoren  


Hanneke Schuurmans   

Francisco Steenbakkers  


A2. Cgt’ers  

 

 


Paulien Jansen   

Ilse Broeksma   

Marielle ten Veldhuis   

Jeroen de Jong  


A3. Cgt’ers i.o. (KP)  

 

 

 

 

 


Kasandra de Hoog   

Merel van Garderen  

Yonda Poslavsky   

Rachel van Loenen   

Grieke Altenburg   

Myrthe Jonker  


A4. Cgw’ers (i.o.)  

 


 

Monique van Hattum  

Mohammad Bek

 


 

A5. Wo’ers  

 

Annemieke van Straten 

 

 

Bedankt!

Wij zijn blij met de komst van de nieuwe ledenraad en met de belangrijke bijdrage die de kandidaten aan de vereniging leveren. Van harte gefeliciteerd met jullie benoeming! Uiteraard ook veel dank aan de ledenraadsleden die de afgelopen termijn actief zijn geweest in de ledenraad. Aan alle leden die gestemd hebben: hartelijk dank voor jullie betrokkenheid! Inmiddels zijn onder de stemmers drie gratis dagkaarten voor het komende najaarscongres verloot. De winnaars hebben hierover bericht ontvangen.

oval