Verenigingsnieuws VGCt

Nieuwe leden van verdienste

Benoemingen

In april 2022 zijn door de ledenraad de volgende personen benoemd tot lid van verdienste:

  • Aldert Seinen
  • Wies van den Bosch
  • Erik ten Broeke

 

We willen de leden van verdienste feliciteren en hartelijk bedanken voor hun inzet!
Tijdens het kaderledendiner op het najaarscongres zullen de laudatio’ s worden uitgesproken.

oval