Verenigingsnieuws VGCt

Nieuwe kaderleden

Benoemingen en herbenoemingen

Versterking van secties en commissies

In maart en april 2022 zijn de volgende personen (her)benoemd:

  • Benoeming Ursula Witteveen als lid van de accreditatiecommissie
  • Herbenoeming Conny Neumann voor derde en laatste termijn als lid van de registratiecommissie
  • Verlenging termijn Els Loeb als adviseur van de accreditatiecommissie met een jaar
  • Benoeming Evi Voorbraak en Jet Heering als bestuursleden van de sectie Stemmingsstoornissen
  • Benoeming Judith Yntema als bestuurslid van de sectie Forensische CGT
  • Benoeming Nicolle van Mil, Fleur Kraanen en Reinout Wiers als bestuursleden van de sectie Verslaving
  • Benoeming Coen Horstman als bestuurslid van de sectie Werk en gezondheid
  • Benoeming huidig sectiebestuurslid Juliëtte Liber als voorzitter van de sectie Kinder- en Jeugdgedragstherapie
  • Herbenoeming Senne de Wit als bestuurslid van de sectie CGT voor mensen met VB
oval