protocollen en zorgstandaarden

Kwaliteitsstandaard Zingeving

Akwa GGZ brengt nieuwe kwaliteitsstandaard uit

Zeer onlangs is een nieuwe kwaliteitsstandaard gepubliceerd: Zingeving in de psychische hulpverlening.

Akwa GGZ bracht het volgende nieuwsbericht uit, dat de VGCt graag deelt:

Besteed in de behandeling aandacht aan zingeving – dat is de belangrijkste aanbeveling van de nieuwe kwaliteitsstandaard Zingeving in de psychische hulpverlening. Zingeving is in deze standaard gedefinieerd als het proces waarin mensen richting geven aan hun leven op basis van wat voor hen het meest belangrijk of betekenisvol is. Voor patiënten en naasten is zingeving een belangrijk onderwerp bij herstel van psychische klachten. De nieuwe standaard geeft informatie over de rol van zingeving bij preventie en herstel, en biedt handreikingen om zingeving een plek te geven in de behandeling. De kwaliteitsstandaard is vandaag (16 mei, red.) gepubliceerd op GGZ Standaarden en op 15 juni organiseert Akwa GGZ een kosteloos webinar over Zingeving in de psychische hulpverlening.

De standaard beschrijft hoe zingeving een plek heeft in de preventie van psychische problemen, en hoe je als professional de rol van zingevingsvragen in de diagnostische fase kan verkennen. Het geeft een overzicht van welke interventies aandacht aan zingeving besteden en welke rol zingeving kan spelen bij herstel of als de patiënt weer aan het werk gaat. Er is aandacht voor zingeving bij suïcidaliteit en er staan aanbevelingen in over de organisatie van ‘zorg voor zingeving’.

oval