Nieuwe standaard voor ggz

Diagnostiek

Kwaliteitsstandaard Diagnostiek

Onlangs is de nieuwe kwaliteitsstandaard Diagnostiek gepubliceerd. De aanleiding was het hoofdlijnenakkoord voor de ggz waarin partijen met elkaar hebben afgesproken dat verwijzing, triage en diagnostiek in de ggz verbeterd kunnen worden. De zogenaamde generieke module Diagnostiek beschrijft waar goede diagnostiek in de ggz volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen.

Een goed behandelproces begint met een goede (psycho)diagnose. Daarom bevat de nieuwe generieke module diverse aanbevelingen, zoals het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt. Ook wordt aanbevolen om bij de diagnose vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten, problemen en mogelijkheden van de patiënt te kijken. Een ander belangrijk onderdeel van diagnostiek is triadisch werken, waarbij professional, patiënt én naaste gehoord worden.

Lees de kwaliteitsstandaard hier: kwaliteitsstandaard diagnostiek

Ook de andere ggz-standaarden bekijken? Klik dan hier.

oval