P3NL

Integraal Zorgakkoord

Kritische reactie

Het zal niemand die werkzaam is in de zorg ontgaan zijn dat onlangs het IZA, het Integraal Zorgakkoord, is afgesloten.

P3NL is kritisch over dit akkoord. Zij vindt dat in het akkoord te weinig principiële keuzes worden gemaakt en dat de randvoorwaarden om de ambities uit het IZA te realiseren nog onvoldoende zijn uitgewerkt. De volledige reactie van P3NL lees je hier. De reactie is ook naar VWS en het IZA-team gestuurd.

P3NL ondersteunt de kritische reactie van het NIP op het zorgakkoord. Klik voor die reactie op deze link.

oval