Verenigingsnieuws VGCt

In Memoriam van Beata Johanna Bakker-de Pree

We hebben met droefenis kennis genomen van het overlijden van Beata Johanna Bakker-de Pree, een van de eerste gedragstherapeuten in Nederland en medegrondlegger van de VGCt, toen nog bekend onder de naam Vereniging voor Gedragstherapie (VGt).

Beata werd in 1940 geboren te Groningen en overleed op 22 maart 2023 in Den Haag.

Na haar opleiding in de gedragstherapie in 1965 aan het Middlesex Hospital te Londen bij Dr. V. Meyer, is zij als therapeut en opleider werkzaam geweest in de ambulante en intramurale geestelijke gezondheidszorg.
In 1987 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Constructionele Gedragstherapie, theoretische fundering en praktische realisering’. Daarin introduceerde zij een nieuwe uniforme verklaring voor het ontstaan en in stand blijven van alle neurotische klachten en hoe deze te verhelpen. Later is zij onder meer als opleider verbonden geweest aan de Basisopleiding Psychotherapie aan het Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding te Utrecht.

Wij zijn haar dankbaar voor de grensverleggende inzichten die hebben bijgedragen aan de groei van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën.

We wensen haar nabestaanden sterkte in deze moeilijke tijd.

oval