Cognitief gedragstherapeut i.o. VGCt
Verenigingsnieuws VGCt

Herziening richtlijnen N=1 nieuwe stijl

Herziene richtlijnen binnenkort op de website

In 2021 zijn we als VGCt gestart met de N=1 nieuwe stijl. Na 1,5 jaar hiermee gewerkt te hebben was de registratiecommissie van mening dat het belangrijk was om de richtlijnen te herzien. Met name op het gebied van het hoofdstuk onderzoeksvragen, metingen en design waren er, volgens de registratiecommissie, onduidelijkheden. Daarom zijn de richtlijnen verduidelijkt en zijn er een aantal kleine aanpassingen gedaan. Onlangs heeft het bestuur de herziene richtlijnen goedgekeurd. N=1 verslagen die na 1 juli worden ingediend moeten geschreven worden volgens de nieuwe richtlijnen. Aangezien het gaat om een verduidelijking en niet of nauwelijks om inhoudelijke veranderingen is een overgangsregeling niet nodig.

De herziene richtlijnen zullen binnenkort op de website te vinden op de pagina ‘ik ben cgt’ er i.o.’.

oval