VGCt magazine
Onderzoek

Depressiepreventieprogramma STORM

VGCt magazine 1-2022

STORM staat voor Strong Teens & Resilient Minds. Het is een preventieprogramma dat zich richt op depressie en suïcide en dan met name bij jongeren. Hoewel een deel van de STORM-aanpak bij de GGD ligt, hebben juist ook andere ‘spelers’ een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan sociale wijkteams, jongerenteams en de gemeente. En niet te vergeten de school, want dat is natuurlijk bij uitstek de plek waar alle jongeren naartoe gaan.

De resultaten tot dusver met STORM, en met het samenhangende preventieprogramma ‘Op Volle Kracht’ (gebaseerd op CGT-technieken), zijn positief. Het programma is inmiddels ook opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van 113 Zelfmoordpreventie.

In VGCt magazine 1-2022 (maartnummer) staat een uitgebreid en zeer lezenswaardig artikel over de opzet, de toepassing en de resultaten van STORM. De pdf van dat artikel staat hieronder. Lees je het artikel liever als bladerbare pdf? Kijk dan hier.

38-43 VGCt 0122 STORM

oval