Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt
Onderzoek

Cgw’er (i.o.): Wat is de kern van jouw vak?

Deel jouw ervaring

In de ggz en andere sectoren werken veel (post-)hbo-opgeleide hulpverleners om het biopsycho-sociale welzijn van mensen te bevorderen. Deze professionals werken onder veel verschillende namen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij cliënten, verwijzers, werkgevers en professionals zelf.

Verkenning

Op initiatief van P3NL-verenigingen die een hbo-registratie hebben is daarom een project gestart om in kaart te brengen:

  • welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen en wat hun kerncompetenties en -taken zijn
  • in hoeverre er problemen worden ervaren door onduidelijkheid over de benamingen en taken van deze professionals
  • op welke manier er eventueel meer duidelijkheid kan worden aangebracht

Deze verkenning wordt uitgevoerd door SiRM. De VGCt is vertegenwoordigd in de stuurgroep en in de werkgroep voor dit project.

Deel je ervaringen en achtergrond

Om meer zicht te krijgen op welke hbo-professionals er werkzaam zijn, wat hun opleidingsachtergrond en de kern van hun vak is en welke rol zij spelen in het werkveld, nodigen we jou als cgw’er (i.o.) uit om jouw ervaringen en achtergrond te delen via deze vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en kan t/m 25 september. 

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

oval