Verenigingsnieuws VGCt

Belangrijkste uitkomsten ledenraadsvergadering

22 april 2022

Op 22 april 2022 heeft er een ledenraadsvergadering plaatsgevonden. Dit was een vergadering binnen de beleidscyclus waarin het verenigingsjaar 2021 is geëvalueerd.

Lees de belangrijkste uitkomsten over de volgende onderwerpen:

  • Evaluatie verenigingsjaar 2021
  • Wijziging accreditatiereglement voor cgt’ers en supervisoren – per direct
  • Samenwerking/communicatie bureau en sectiebesturen
  • (Her)benoemingen
  • Vervolg kernwaarden, missie en visie

 

Vergaderdata 2023

De ledenraadsvergaderingen vinden in 2023 plaats op 10 februari, 21 april, 23 juni, evt. 1 november en 17 november.

 

Verslagen

Belangrijkste uitkomsten ledenraadsvergadering 22 april 2022

Jaarverslag 2021

 

Contact

Wil je in contact komen met de ledenraad of heb je vragen over de genomen besluiten? Je kunt hen bereiken via ledenraad@vgct.nl (je e-mail wordt dan direct doorgestuurd door de secretaris) en via de website.

oval