Onderzoek

Innovatief onderzoek naar betere behandelvormen voor ernstige suïcidaliteit onder jongvolwassenen

Forse subsidie voor ALIVE

Radeloos

Je zo radeloos, waardeloos of hopeloos voelen dat je denkt dat je er beter maar helemaal niet meer kan zijn, is zwaar en beangstigend. Veel jongvolwassenen maken dit in mindere of meerdere mate mee, in veel gevallen gaat het ook vanzelf weer over. De lijdensdruk van suïcidale gedachten kan echter ook zo groot worden dat een jongvolwassenen er nauwelijks nog op eigen houtje uit kan komen. Suïcidale gedachten zijn een grote risicofactor voor suïcidaal gedrag. En suïcide is bij jongvolwassenen doodsoorzaak nummer 1.

Hier wordt nog te weinig aan gedaan. Naast preventie van suïcide, moet suïcidaliteit met ernstig psychisch lijden beter en gerichter behandeld worden, zoals met bepaalde vormen van psychotherapie.

ALIVE

Gelukkig is er goed nieuws!
ALIVE is een Nederlands-Belgisch consortium dat zich inspant om de behandeling van ernstige suïcidaliteit onder jongvolwassenen te verbeteren (ALIVE (iamalive.info)). Dit consortium wordt geleid door prof.dr. Claudi Bockting van het AmsterdamUMC, in samenwerking met prof dr. Guy Bosmans van het KU Leuven en dr. Nadia van der Spek. Het consortium heeft van ZonMw en KCE een prestigieuze BeNefit onderzoekssubsidie ontvangen van bijna 1 miljoen euro om onderzoek te doen naar de behandeling van suïcidale jongvolwassenen. Dit is de eerste keer dat BeNEfit onderzoekssubsidie toekent aan het verbeteren van de behandeling van psychische aandoeningen.

Meer informatie over ALIVE vind je hier: https://kce.fgov.be/alive-cost-effectiveness-of-abft-for-suicidal-youth-benefit21573

Het subsidiebedrag wordt ook gebruikt om een effectstudie naar een nieuwe psychotherapeutische behandeling uit gaan voeren in 13 ggz-behandelcentra verspreid over Nederland en België. Deze nieuwe behandeling, Attachment Based Family Therapy (ABFT), richt zich niet alleen op de jongvolwassene, maar ook op diens ouders of andere zorgfiguren en wordt in het onderzoek vergeleken met de huidige standaardbehandelingen voor suïcidaliteit.

oval