Ledenraad

De ledenraad behartigt de belangen van alle VGCt-leden. Zij bepaalt voor de periode 2018-2020 het strategische beleid en de algemene kaders van de vereniging en houdt toezicht op de uitvoering van het meerjarenplan. Verder stelt zij onder meer de begroting en de jaarrekening vast en benoemt bestuursleden. De ledenraad bestaat uit 16 gekozen leden in verschillende kieskringen. 

Kieskring A1: supervisoren (2 zetels)
Kieskring A2: cognitief gedragstherapeuten (5 zetels)
Kieskring A3: cognitief gedragstherapeuten i.o. (3 zetels)
Kieskring A4: cgw'ers en cgw'ers i.o. (2 zetels)
Kieskring B5: vrijgevestigde leden (1 zetel)
Kieskring B6: leden in loondienst van een (g)gz-instelling (2 zetels)
Kieskring B7: leden werkzaam bij een universiteit/onderzoeksinstelling (1 zetel)

Vergaderdata 2020

  • 31 januari (optioneel)
  • 18 april
  • 12 juni
  • 9 oktober

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid voor de ledenraad, mail dan naar ledenraad@vgct.nl. Je kunt ledenraadsleden ontmoeten tijdens verenigingsactiviteiten zoals het najaarscongres, cgw-congres of de voorjaarsworkshops.

Ledenraadsleden

Hieronder zie je wie in de ledenraad zitten. Ingelogde leden zien ook de contactgegevens en het overzicht van de ledenraadsleden van 2020 - 2023.

Hidde Kuiper
Debbie Been
Sylvia Scheffer
Lonneke Rengers
Fred Verschuur
Marion Bulten
Esther Lijesen
Willemijn van Gastel
Angeniet van der Wijk
Anne van 't Land-de Vos
Hans Jacobs
Jorinde Bisschop
Anique de Beyn
Larissa Cloudt
Johan Bakker
Lotte Hendriks