Ledenraad

De ledenraad behartigt de belangen van alle VGCt-leden. Zij bepaalt voor de periode 2020-2023 het strategische beleid en de algemene kaders van de vereniging en houdt toezicht op de uitvoering van het meerjarenplan. Verder stelt zij onder meer de begroting en de jaarrekening vast en benoemt bestuursleden. De ledenraad bestaat uit 17 gekozen leden in verschillende kieskringen. 

Kieskring A1: supervisoren (2 zetels)
Kieskring A2: cgt'ers en wo'ers (4 zetels)
Kieskring A3: cognitief gedragstherapeuten i.o. (kp) (5 zetels)
Kieskring A4: cgw'ers en cgw'ers i.o. (2 zetels)
Kieskring B5: vrijgevestigde leden (1 zetel)
Kieskring B6: leden in loondienst van een (g)gz-instelling (2 zetels)
Kieskring B7: leden werkzaam bij een universiteit/onderzoeksinstelling (1 zetel)

Vergaderdata 2021

  • 5 februari
  • 23 april
  • 18 juni
  • 3 november

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over het VGCt-beleid voor de ledenraad, mail dan naar ledenraad@vgct.nl. Je kunt ledenraadsleden ontmoeten tijdens verenigingsactiviteiten zoals het najaarscongres, cgw-congres of de voorjaarsworkshops.

Ledenraadsleden

Ledenraad 2020

Hierboven zie je wie in de ledenraad zitten. Ingelogde leden zien ook de contactgegevens van de ledenraadsleden.