ACT your way

Een trans-diagnostische interventie voor jongeren en jongvolwassenen op basis van ACT

Els de Rooij en Denise Matthijssen

Kernwoorden

Acceptance Commitement Therapy werkboek jongeren

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Inhoud workshop

ACT your way is een nieuwe interventie op basis van ACT, die gericht is op de identiteits- en autonomieontwikkeling van jongeren (15 tot 25 jaar). ACT your way bestaat uit een werkboek voor jongeren (2018 uitgeverij Boom) en een therapeuten-handleiding (die je bij deelname aan een train de trainer krijgt). Na een succesvolle pilot, vindt nu effectmeting plaats (in samenwerking Altrecht en met de Universiteit van Utrecht). Workshopleider Denise Matthijssen is hoofdauteur van dit boek.

Het werkboek is gericht op begeleiding aan jongeren die (dreigen) vast te lopen op het gebied van hun ontwikkeling en/of psychische-klachten hebben (depressie, angst, solk, faseproblematiek). De interventie is voor een bredere doelgroep te gebruiken en kan toegepast worden binnen scholing, coaching en therapie voor jongeren/jongvolwassenen.

Deelnemers aan de workshop krijgen inzicht / een kijkje in:

  • De theoretische basis van ACT
  • De toepassing van ACT bij jongeren en jongvolwassenen
  • De functionaliteit van klachten in relatie tot de identiteitsontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen.
  • De toepassing van de ACT technieken (mindfulness, defusie oefeningen, oefenen in “zelf als inhoud”, acceptatie gerichte oefening, het verkennen van waarden en ondernemen van toegewijde acties)
  • Het toepassen van de diverse onderdelen uit de therapie ACT your way (registratieopdrachten, experientiele oefeningen, creatieve opdrachten).
De presentatie van deze workshop is (nog niet) beschikbaar

Literatuur
  • Hayes, S. C., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25.
  • Livheim, F., Hayes, L., Ghaderi, A., Magnusdottir, T. Hogfeldt, A. Rowse, J. Turner, S., Hayes, S. C., & Tengstrom, A. (2015). The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for adolescent mental health: Swedish and Australian pilot outcomes. Journal of Child and Family Studies, 24, 1016-1030