Motiverende gespreksvoering

Ellis Baron

Inhoud workshop

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een op samenwerking gerichte, doelgerichte gespreksmethode waarbij de persoonlijke motivatie van de cliënt voor gedragsverandering wordt versterkt door het opsporen en verminderen van ambivalentie. Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat MGV bewezen effectief is bij verschillende doelgroepen.

Motiverende gespreksvoering integreert kernelementen uit zowel de cliëntgerichte therapie als de gedragstherapie: het cliëntgericht opbouwen van een vertrouwensrelatie en directieve aandacht voor de motivatie voor feitelijke verandering van emoties en gedrag.
Motiverende gespreksvoering is niet bedoeld als een zelfstandige vorm van therapie. Het is ontwikkeld als een methode om met het fenomeen ambivalentie om te gaan, die zich goed laat combineren met andere therapiemethoden, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van MGV. Naast het ontlokken van verandertaal speelt daarin ook de therapeutische relatie en met name de mate van empathie een belangrijke rol.
MGV specificeert de communicatievaardigheden die ten grondslag liggen aan de therapeutische relatie, waardoor deze methode kan bijdragen aan een adequate inzet van deze ‘algemene factor’ in therapie. Tijdens de workshop wordt geoefend met de vaardigheden volgens de concepten van MGV. Ook krijgen de deelnemers meer zicht op hoe motiverende gespreksvoering gecombineerd kan worden met geprotocolleerd werken.

Bekijk hier de presentatie