Langdurige en ernstige eetstoornissen

De ICF als basis om samen keuzes te maken

Marieta Verhoeven

 

Kernwoorden

Langdurige ernstige eetstoornissen, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)

Doelgroep

Mensen met weinig ervaring met het onderwerp

Inhoud workshop

Eetstoornissen hebben helaas vaak een chronisch beloop: zo'n 30% blijft last houden van klachten¹. Er zijn nog weinig evidente behandelingen voor deze doelgroep. Gelukkig blijkt cognitieve gedragstherapie een van meest werkzame behandelingen bij eetstoornissen, ook bij cliënten met chronische klachten². De uitval tijdens de behandeling is groot en de vraag rijst of we wel voldoende aansluiten bij de wensen en doelen van patiënten. En doen we op het juiste moment de juiste dingen?
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij deze doelgroep de behandeling zich ook moet richten op kwaliteit van leven, wanneer volledig herstel van klachten misschien niet haalbaar is. Daarbij blijkt wel een bidirectioneel verband tussen de symptomen van eetstoornissen en kwaliteit van leven³: verbetering op het ene vlak, kan ook verbetering veroorzaken op het andere vlak. En het blijft juist bij eetstoornissen belangrijk om de lichamelijke aspecten goed in het oog te houden. Dit alles vraagt om professionele aandacht op alle levensgebieden.

CGW'ers zijn in de basis breed opgeleid en weten vanuit hun achtergrond ook aandacht te houden voor alle levensgebieden. Dit zorgt ervoor dat een behandelrelatie bestaat op basis van contact en dat op het juiste moment de juiste interventies kunnen worden ingezet. Samen keuzes maken binnen een kader van positieve gezondheid is hiervoor de basis. Het zorgt ervoor dan mensen zich willen binden aan de behandeling en begeleiding.

De International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) beschrijft een gemeenschappelijke taal om het menselijk functioneren in kaart te brengen? Door de ICF te gebruiken als basis, kun je samen met de cliënt mogelijkheden en krachten in kaart brengen die passend zijn bij het moment in het licht van de omstandigheden.

Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met de ICF en leren ze de ICF op praktische wijze te gebruiken in hun behandelingen.

Bekijk hier de presentatie

Literatuur
  1. Williams, K. D., Dobney, T., & Geller, G. (2010). Setting the eating disorder aside: an alternative model of care. European Eating Disorders Review, 18, 90-96.
  2. Elzakkers, I., & Linden van der, M. (2018). Langdurige anorexia nervosa. In G. Noordenbos, & A. Elburg van, Handboek eetstoornissen (pp. 313-322). Utrecht: De Tijdstroom.
  3. Bamford, B., Barras, C., Sly, R., Stiles-Shields, C., Touyz, S., Le Grange, D., . . . Lacey, H. (2015). Eating disorder symptoms and quality of life: where should clinicans place their focus in severe and enduring anorexia nervosa. International journey of eating disorders, 48, 133-138.
  4. WHO-FIC Collaborating Centre, RIVM. (2001). Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.