Keynote: Wat maakt empirisch-ondersteunde psychologische behandelingen nu zo effectief?

Ger Keijsers

De presentatie start met een overzicht van psychische stoornissen waarvoor middels herhaald en goed kwalitatief onderzoek is aangetoond dat bepaalde psychologische behandelingen bij deze stoornis betere behandelresultaten opleveren dan andere psychologische of farmacologische behandelingen of ‘treatment as usual’ condities. Om welke stoornissen en om welke behandelingen gaat het?

Het overzicht maakt duidelijk dat psychologische behandelingen het goed doen in de gezondheidszorg. Fijn. Bij deze conclusie vallen echter wel kanttekeningen te plaatsen.
Die kanttekeningen zijn interessant: Zijn die evidence-based psychologische behandelingen echt stoornisspecifiek? Per stoornis een specifieke behandeling? Of is een transdiagnostische visie passender? En is het dan echt zo dat de therapeut patiënten beter maakt met de technieken uit die behandeling? Of zijn cliëntfactoren als klachtenernst, inzet, motivatie en verwachtingen niet veel bepalender voor het behandeleffect? En wat is dan het aandeel van ‘common factors’ zoals de kwaliteit van de therapeutische relatie aan de behandeleffecten?

In deze presentatie wordt getracht om op basis van onderzoeksgegevens antwoorden te formuleren op deze vragen die feitelijk alle gaan over de fundamenten van onze therapeutische verandermogelijkheden.

De presentatie bij deze lezing is (nog niet) beschikbaar

Prof. dr. Ger P.J. Keijsers, klinisch psycholoog, is universitair hoofddocent bij de Sectie Klinische Psychologie en Behaviour Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen en is als bijzonder hoogleraar verbonden aan Clinical Psychological Sciences van Maastricht University.
Verder is hij hoofdopleider van de opleiding tot klinisch psycholoog bij RINO Zuid in Eindhoven en praktiserend klinisch psycholoog bij Pro Persona. Hij verricht onderzoek naar en publiceerde over behandeling van angststoornissen, burnout en ongewenst gewoontegedrag en over evidence-based behandelingen, therapeutische relatie, therapieafhankelijkheid en patiëntmotivatie.