‘Ik moet creatief zijn omdat elk kind zijn eigen puzzel is’

Nadia Ebbing (44) werkt als sociotherapeut, ouderbegeleider, intensieve ambulante gezinshulp en cognitief gedragstherapeutisch medewerker bij GGZ Centraal in Amersfoort.

Nadia Ebbing

Wat is er leuk aan cgw’er zijn?
Ik werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie met kinderen in de leeftijd van acht tot dertien. Veel kinderen hebben een ASS-diagnose. Wat ik er leuk aan vind, is dat ik kinderen weer op de rit krijg met de tools uit de gedrags- of cognitieve therapie. Het zijn goede behandelmethodes − de angst- en dwangprotocollen, de agressieregulatietraining, socialevaardigheidstraingen, Comet-training zijn een paar programma’s waarmee ik werk. De protocollen sluiten deels aan bij de kinderen. Ik moet voortdurend creatief zijn omdat ieder kind zijn eigen puzzel is. Mijn tools moet ik steeds per kind afstemmen. En dat vind ik echt een uitdaging.

Heb je een voorbeeld van een cgt-behandeling die je hebt toegepast?
Ik had een extreem dwangmatige jongen van twaalf met een hechtingsstoornis en autistische trekken. Hij durfde niet meer naar school. Eerst zijn we nauw gaan samenwerken met zijn school en ouders. Met beloningssystemen en stappenplannen heb ik al zijn gedachtefouten uitgewerkt in kleine stapjes die voor hem behapbaar waren. Daardoor kreeg hij grip op zijn denken en controle op de angst die hem voortdurend overviel om over die drempel heen te stappen. Dat die jongen nu weer naar school gaat, was stap één. Stap twee was om een ochtend in de klas te kunnen zijn. Ik gebruikte hiervoor op hem gerichte interventies: time-outplekken, apart met de juf kunnen zijn en tussendoor naar mij kunnen lopen als het even niet meer ging. Daarnaast had hij een extreme dwangmatigheid voor naar het toilet gaan, handen wassen en voortdurend dezelfde zinnen herhalen. We gingen tellen hoe vaak hij zijn handen waste. Dat gingen we afbouwen. Ik liet hem ervaren dat hij controle kreeg op zijn dwang waardoor het nare gevoel wegging. Nu is hij niet meer zes uur per dag bezig is met zijn dwang maar slechts een halfuur. En hij is rustiger in zijn hoofd en zijn lijf. Dat is natuurlijk heel prettig. Het blijft een kwetsbaar jongetje, maar ik vind het wel heel leuk als een behandeling lukt. Het is niet binnen drie weken gedaan, het was een halfjaar intensief werken en daarna nog geregeld contact houden om te zorgen dat hij het geleerde vast blijft houden. In mijn ogen staat of valt een behandeling bij het betrekken van ouders en school bij een behandeling.

Met wie werk je samen? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?
Ik werk samen met de systeemtherapeut, de psychiater, de spel- en de psychomotorische therapeuten en school . Onze behandelingen moesten de afgelopen jaren korter en efficiënter worden. Ik doe nu veel meer intensieve ambulante gezinsbehandeling, coachen aan huis , dat is wel weer een voordeel. Tegelijkertijd krijg je binnen de ggz natuurlijk de zwaardere gevallen binnen. Deze kinderen met autisme heb je niet binnen een paar maanden op de rit. Daarvoor zijn ze te extreem of zijn de gezinsfactoren te heftig. Ik vind het wel een achteruitgang dat je binnen de huidige zorg zo kort moet werken aan je behandelprogramma omdat je anders gewoon geen geld krijgt.

Wat vind jij de toegevoegde waarde van de opleiding en registratie?
Wat ik de toegevoegde waarde vind, is dat je snel bij literatuur kan en naar de congressen kunt en dat je intern dezelfde taal spreekt. Wel vind ik dat er nog wat mist, als cgw’er hang je er een beetje bij. Ik ben geregistreerd, maar je kan mij niet vinden als therapeut op de site. Er mag wel wat meer applaus komen voor cgw’ers, want wij werken heel praktisch en efficiënt.

Waarom moeten zorginstellingen cgw’ers in dienst hebben?
Cgw’ers nemen veel werk uit handen van de cgt’ers. Ik denk dat wij erg toegankelijk zijn en de brug slaan tussen ouders, scholen en kinderen. Ik denk dat wij heel praktisch werken en out of the box kunnen denken. Als het nodig is om te oefenen met het winkelen dan gaan we dat ook oefenen. Ik vind het een gemis als een organisatie geen cgw’ers in dienst heeft. Het vraagt tegelijkertijd om een investering van de organisatie, die moet jou ook faciliteren en het goed vormgeven. De GGZ Centraal faciliteert mij in mijn supervisie zodat ik ook geregistreerd kan blijven. Het is dus een aangename wisselwerking.

Lees de brochure Word ook cgw’er