Beleidsplan 2018 - 2020

VAN CGT NAAR ÁLLE AANGETOOND EFFECTIEVE PSYCHOLOGISCHE ZORG: DE TIJD IS ER RIJP VOOR

Door onze blik te verruimmen en meer samenwerking met anderen aan te gaan, willen we aan betekenis en invloed winnen, voor onze leden en voor de samenleving.

Bekijk het webinar over het beleidsplan (gratis)

Veelgestelde vragen over het beleidsplan

 • Wat wordt bedoeld met de ‘grondslagverbreding’?

  De huidige grondslag is, kort gezegd, leertheorie en cognitieve en emotietheorieën als theoretische grondslagen van gedrags- en cognitieve therapieën en voor ons als vereniging. Daar kun je veel vragen bij hebben: waarom juist deze theorieën en niet ook andere theorieën en toepassingen met een goede track record in wetenschappelijk onderzoek? Waar liggen eigenlijk de grenzen van ‘de’ leertheorie, cognitieve theorie, emotietheorie en daarmee van de cognitieve gedragstherapie? Zijn deze niet voortdurend in beweging, zoals het een goede theorie betaamt? En zijn we zelf niet al in beweging, aangezien we ook werken met behandelvormen zoals schematherapie, MBCT en ACT?

  Dat gezegd hebbende, gaat het er bij de ‘grondslagverbreding’ van de vereniging niet om om cognitieve gedragstherapie, en/of achterliggende theorieën, zélf te verbreden of te veranderen. Het gaat om een verbreding van de blik van de vereniging om zo de samenwerking te intensiveren met andere therapieverenigingen en ggz-organisaties. Voorwaarde hierbij is dat zij ook een evidence-based werkwijze en attitude met de VGCt gemeen hebben. EMDR is daar een goed voorbeeld van. Dus: evidence-based denken en doen als bredere grondslag voor zo’n intensievere samenwerking, niet cognitieve gedragstherapie alleen.

  Met die bredere grondslag voor samenwerking kunnen we, voor de leden en voor de samenleving, betere resultaten boeken dan iedere vereniging voor zich. In een nieuwe versie van het Beleidsplan 2018-2020 zullen we dit aspect beter verwoorden.

 • Wat betekent de grondslagverbreding voor onze identiteit en hoe gaan we ons verhouden tot andere verenigingen?

  Er verandert nu niets aan onze identiteit. Dit proces begint met het intensiever samenwerken op onderwerpen die voor de samenwerkende partners – en dus hun leden – een ‘win-win’ opleveren. De VGCt en haar identiteit blijft wat ‘ie is, en leden kunnen blijven doen wat ze nu ook doen. We willen in ieder geval meer samenwerking zoeken op bepaalde gebieden en klein beginnen. We gaan goed kijken naar wat we al gemeenschappelijk hebben en vanuit daar verder werken. Bijvoorbeeld samen een congres organiseren (2019?) of samen een persbericht publiceren. Als je verder kijkt dan kan je ook structureler samenwerken op thema’s die ons allen aangaan.

  Pas als de samenwerking goed gaat en aantoonbare resultaten en meerwaarde voor de leden geeft, kun je denken aan bijvoorbeeld ‘federeren’ met gelijkgestemde verenigingen als volgende stap. Maar of het zover komt en hoe dat dan zou moeten, dat weten we nog niet. Belangrijk hierbij blijft om niet de cognitieve gedragstherapie zelf of de werkwijze en activiteiten van de leden te willen beïnvloeden, maar om de meerwaarde van samenwerken met gelijkgestemde organisaties te formaliseren en verder te bevorderen. In de ultieme zin is een fusie of federatie mogelijk waarbij je naar buiten toe één gezicht bent, maar vanbinnen nog steeds afzonderlijke secties, sectoren of verenigingen hebt die hun eigen identiteit houden en kunnen blijven doen wat ze deden.

 • Wat betekent dit voor onze naam?

  De VGCt blijft de VGCt. Sinds begin 2018 is onze naam wel een minimaal aangepast van Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie naar Vereniging voor Gedrags- en cognitieve therapieën. Zo sluiten we beter aan bij de dagelijkse praktijk, want de huidige behandelaar gaat met EMDR, schematherapie, ACT, MBCT, et cetera niet meer uit van slechts één therapievorm.

  Mocht de samenwerking ooit in de toekomst gaan leiden tot een federatie of fusie, dan zou je kunnen denken aan een naam als Federatie voor effectieve therapieën, waarbij de namen van de huidige verenigingen namen van secties binnen de federatie worden. De gesprekken met verenigingen voor schematherapie en voor EMDR leerden ons we in het huidige beleidsplan niet duidelijk zijn geweest over wat we met onze naam willen. Ook dat gaan we aanpassen in de update van het beleidsplan.

 • Welke invloed heeft dit op onze opleidingen?

  Inhoudelijk verandert er in principe niets. De intensievere samenwerking is nu niet gericht op de inhoud van de opleidingen van de VGCt of andere verenigingen. Wel gaan we kijken naar win-win-situaties zoals vrijstellingen over en weer, of meer keuzemogelijkheden in vervolgcursussen en nascholing. Maar altijd alleen als de ledenraad daarom vraagt of ermee instemt en mits het gestoeld is op de evidence-based grondslag.

 • Zorgt P3NL niet al voor die bredere samenwerking?

  P3NL gaat over gezamenlijke belangenbehartiging voor het beroep van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen voor een goede ggz en jeugdhulp. P3NL is er voor de verenigingen van professionals, maar houdt zich niet bezig met de afzonderlijke therapievormen of behandelingen. In deze federatie draait het om onderwerpen als bekostiging en een gezamenlijke lobby voor minder bureaucratie en wachtlijsten, om goede privacyregels, meldcodes en een gesprekspartner zijn voor VWS. Vanzelfsprekend zoeken we ook binnen P3NL de samenwerking, maar onze beweging tot verandering hoeft niet tot P3NL beperkt te blijven.

 • Is het aan de VGCt om te bepalen wat bewezen effectieve behandelingen zijn?

  Nee. Hiervoor gaan we goed kijken hoe er in het veld wordt gekeken naar wat ‘bewezen effectief’ is en we gaan het aan verschillende deskundigen vragen. Daarnaast is nooit iets in één keer bewezen, zo was gedragstherapie ook ooit nieuw en EMDR nog niet zo lang geleden ook. Daarom is het van belang om te kijken naar de attitude van andere verenigingen/organisaties en hun leden: in hoeverre wordt ernaar gestreefd om de effectiviteit aan te willen tonen.

 • Wat gaat er in 2018 gebeuren?

  Dit jaar gaat het om onderzoek naar draagvlak en mogelijkheden, intern en extern. Hiervoor gaan we in gesprek met andere verenigingen en organisaties over samenwerken . De eerste gesprekken zijn geweest met de Vereniging voor Schematherapie, met het bestuur en ledenraad P3NL en met de VEN (Vereniging EMDR Nederland). Men vindt samenwerken een goed idee, maar ook een avontuur dat een flinke verandering betekent voor bestaande werkwijzen. In het voorjaar staan er gesprekken gepland met MIND (de koepel van patiëntenverenigingen) en GGZ Nederland.

  Hoewel de grondslagverbreding hoort bij het beleidsplan van 2018-2020, betekent het zeker niet dat het in 2020 ‘af’ moet zijn. Een verandering zoals deze kost jaren en in deze beleidsperiode komt er slechts een aanzet.

Bekijk de animatie VGCt Beleidsplan 2018-2020

 • In het kort

  Wij stellen voor om meer samenwerking met andere verenigingen en organisaties te zoeken om zo een vertegenwoordiging te vormen van professionals voor álle bewezen, effectieve psychologische behandelmethoden, waarbij cgt belangrijk is, maar niet zaligmakend:

  • Hierdoor worden we voor een flink grotere groep beroepsgenoten met een wetenschappelijke houding een meer uitnodigende vereniging.
  • Door onze focus te verbreden van alleen intern naar ook extern sluiten we beter aan op maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor we meer impact hebben op de gezondheidszorg en van betekenis zijn voor patiënten.
  • We zijn er voor leden onder de noemer ‘beter worden in je vak’ en ontwikkelen ons naar een kennis- en expertisecentrum voor cgt en andere evidence-based behandelingen.
  • We zijn er voor de buitenwereld waarbij we, samen met anderen, uitdragen wat deze behandelingen Nederland te bieden hebben en bij welke (bekwame) behandelaar je moet zijn voor welke behandeling.
 • Belangrijke data
  • 16 oktober 2017: een webinar voor alle leden over het nieuwe beleidsplan.
  • 29 januari 2018: Een inspraakavond voor onze kaderleden.
  • 16 maart 2018: Bestuur vraagt de ledenraad om goedkeuring van een geüpdate versie van het beleidsplan waarin termen beter toegelicht worden.
  • Eerste helft 2018: We gaan in gesprek met andere verenigingen en partijen over ons beleidsplan.
 • Reageer direct

  Wat vind jij van het nieuwe beleidsplan? Log in en reageer direct via onderstaande button.

  Naar de reactiepagina (alleen leden)
 • Downloads