Evidence based  trauma behandelen bij kind en jeugd: Doen wat werkt!

2 juni 2022

drie logos samen

Een niet te onderschatten deel van de kinderen en jongeren maakt  voor zijn achttiende levensjaar een traumatische gebeurtenis mee, zoals bijvoorbeeld misbruik en mishandeling. Circa 16% van deze kinderen ontwikkelt een PTSS, waarbij het risico groter is als het gaat om interpersoonlijk trauma en waarbij meisjes een vergroot risico lopen. 
Wanneer behandeling nodig is, is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een behandeling met een grote kans van slagen. Gelukkig is er steeds meer bekend over effectieve behandelmethoden voor trauma- en stressorgerelateerde klachten  bij kinderen en jeugdigen.

Het evidence based trauma behandelen bij kinderen en jongeren staat centraal tijdens dit congres. Doen wat werkt is hierbij het motto. De stand van zaken rond het stabilisatie debat, zowel nationaal als internationaal, komt aan bod. Ook de verschillende behandelvormen komen aan bod, waaronder de TF-CBT, de imaginaire exposure en exposure in vivo, EMDR-therapie, de schematherapie. Met daarbij de vertaling naar de LVB, de adolescenten, het jonge kind en het systeem-aspect. 
Er zullen zowel lezingen, als interactieve workshops zijn en verschillende experts gaan met elkaar in gesprek over indicatiestelling en behandelmogelijkheden bij trauma behandeling. 
  
Kom je op 2 juni bijscholen op het gebied van traumabehandeling bij kind en jeugd op de eerste echte congresdag georganiseerd door de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen!

Programma

09.30 – 10.00 uur

Inloop en registratie

10.00 – 11.10 uur

Welkom en keynote

Ytje van Pelt en Jiska Weijermans – “Doen wat werkt!” in de behandeling van kinderen en jongeren met trauma- en stressorgerelateerde problematiek

11.10 – 11.30 uur

Pauze

11.30 – 13.00 uur

Workshopronde 1

  1. (L)VB en traumabehandeling: Help jij?! – Liesbeth Mevissen en Marjolijn Evers
  2. Van meerstoelentechniek naar traumaverwerking – Hélène Bögels en Marjolein van Wijk-Herbrink
  3. De toepassing van imaginaire exposure en exposure in vivo bij kinderen en jongeren met PTSS – Lotte Hendriks en Ytje van Pelt
  4. IGT-K (Integratieve Gehechtheidbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen) – Nathalie Schlatmann en Mara van der Hoeven. 
  5. Multisystemic therapy for child abuse and neglect: Traumabehandeling in een veilig thuis – Freya Hornyák 

13.00 – 14.00 uur

Lunchpauze

14.00 – 15.30 uur

Workshopronde 2

  1. Hoe eerder hoe beter. Traumabehandeling bij jonge kinderen (0-4 jaar) – Carlijn de Roos
  2. TF-CBT, traumagerichte cognitieve gedragstherapie – Ramón Lindauer en Marlies van Dijk
  3. Schematherapie en IMRs in groepen bij jongeren – Odette Brand-de Wilde
  4. Intensieve traumabehandeling – Petra Fokkema en Elvira Rentinck
  5. Kind in gezond systeem (KINGS): van drakenhol naar koninkrijk – Henriette Scholt en Jolanda Koster

15.30 – 15.50 uur

Pauze

15.50 – 16.50 uur

Plenaire panneldiscussie
met Renée Beer, Lotte Hendriks, Odette Brand-de Wilde

16.50 – 17.20 uur

Dagafsluiting

17.20 – 18.00 uur

Borrel

 

Praktische informatie

 

Datum

2 juni 2022

Locatie

Van der Valk, Veenendaal

Kosten

€ 150,- voor leden van de VGCt, VSt en VEN. € 200,- voor niet-leden

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij de VGCt, VSt, VEN, NIP K&J/NVO-OG en FGzPt

Heb je vragen over het congres? Mail naar congres@vgct.nl

Meld je direct aan

Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.

De VGCt is CRKBO geregistreerd. Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.