Hoe CGT is de GIT-PD? - Geïntegreerde richtlijn behandeling persoonlijkheidsstoornissen

7 oktober 2021

Kop-pers_stoorn

De GIT-PD, Guideline Informed Treatment for Personality Disorders, ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, geeft een blauwdruk voor een goede behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Deze bestaat uit de algemeen werkzaam gebleken onderdelen van psychotherapie in een samenhangend kader. Maar hoe verhoudt de GIT-PD zich tot de evidence based specialistische behandelingen?

Programma

09.15 - 09.25 uur Opening door dagvoorzitters Rosi Reubsaet & Thera Koetsier
09.25 - 10.05 uur GIT-PD in vogelvlucht - Ellen Willemsen
10.05 - 10.45 uur De andere kant: de specialistische behandelingen - Arnoud Arntz
10.45 - 11.05 uur Pauze
11.05 - 11.45 uur Hoe evidence based is de GIT-PD? - Joost Hutsebaut
11.45 - 12.15 uur Hoe CGT is de GIT-PD? - Horusta Freije
12.15 - 12.45 uur Naar een synthese: discussie over de ochtend en ruimte voor vragen
12.45 - 13.45 uur Lunchpauze
13.45 - 15.00 uur

Workshopronde 1

 1. Implementeren van de GIT-PD - Helga Aalders
 2. Basishouding - Aletta Erich & Thera Koetsier
 3. Breuken in de therapeutische relatie - Afke van der Hoek & Danielle Krabbe
 4. GIT-PD en ouderen - Arjan Videler & Gonda de Bruijn
 5. GIT-PD toepassen binnen FACT teams - Gitty de Haan & Raymon Mostafa
 6. Assessment binnen de GIT-PD - Ellen Donkers & Ingrid Kuijlaars
15.00 - 15.25 uur Pauze
15.25 - 16.40 uur

Workshopronde 2

 1. GIT-PD, hoe doe je dat nu? Lessen voor de werkvloer - Loek van Dam & Pascale Bekkering
 2. Basishouding - Aletta Erich & Thera Koetsier
 3. Breuken in de therapeutische relatie - Afke van der Hoek & Danielle Krabbe
 4. GIT-PD Jeugd: Generieke vroege interventie voor jongeren en gezinnen at risk - Joost Hutsebaut
 5. E-health en GIT-PD - Lotte Vorstermans & Lonneke Rengers
16.40 - 17.00 uur Resumé en afsluiting

 

Praktische informatie

Datum 7 oktober 2021
Tijden 9.15 - 17.00 uur
Locatie Online, via Zoom
Accreditatie

Is verleend door:

- VGCt voor 6 punten bij- en nascholing.
- FGzPt voor 6 punten specialismen gezondheidszorg.
- Kwaliteitsregister V&VN voor 6 punten scholing GGZ.
- Verpleegkundig specialisten register 6 punten scholing verpleegkundig specialisten.

Accreditatie is nog in aanvraag bij NVP.

Kosten € 125,- voor leden van de VGCt en € 175,- voor niet-leden

 

Meld je direct aan

Heb je vragen? Stel ze via congres@vgct.nl

Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.