Studiedag 'De EPA-psycholoog in stelling'

8 oktober 2020

Studiedag De EPA-psycholoog in stelling


De zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-zorg) bevindt zich in een ingrijpend veranderingsproces op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. De recent verschenen rapporten Praten naast Pillen en Zinnige Zorg – Verbetersignalement psychose maken duidelijk dat de kwaliteit van de EPA-zorg onder de maat is. De psycholoog wordt in dit veranderingsproces een belangrijke rol toebedeeld. Zo noemt het Handboek (Flexibele) ACT de psycholoog de (mede-)regisseur van integrale EPA-hulpverlening. De psycholoog moet niet alleen diagnosticus en behandelaar zijn, maar bovenal iemand die vanuit een vogelperspectief een centrale rol kan spelen in de onderlinge afstemming van de verschillende disciplines en verschillende vormen van hulpverlening. NVGzP.png

De praktijk blijkt helaas minder rooskleurig. Op sommige plaatsen spelen psychologen een voortrekkersrol in de EPA-hulpverlening en de vernieuwing daarvan, op evenzoveel plaatsen is allerminst het geval. Bij diagnostiek en behandeling vervult de psycholoog de juiste rol maar blijft op beleidsniveau en bij het overdragen en bevorderen van wetenschappelijke kennis nog te veel op de achtergrond. De VGCt, de VEN, het NIP en de NVGzP vinden het belangrijk dat de zorg voor EPA-patiënten beter wordt. Daarom organiseren wij gezamenlijk deze studiedag.

VEN.pngEén van de lacunes is het gebrek aan adequate opleidingen voor psychologen in de EPA-zorg. Om dit te ondervangen wordt dit jaar gestart met speciale varianten van de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut en schematherapeut, specifiek gericht op psychologen die werken met ernstige psychiatrische problematiek. Voor een sterkere positie van de psycholoog in de EPA-zorg is meer nodig. Daarom organiseren we deze studiedag. Voorafgaand aan de dag analyseren de deelnemers hun eigen situatie, aan de hand hiervan gaan we tijdens de studiedag virtueel met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

  • Welke obstakels kom je tegen als psycholoog in de EPA-zorg?
  • Wat is er nodig om de psycholoog in de EPA-zorg beter in stelling te brengen?
  • Wat kunnen we daar als beroepsgroep zelf aan doen?

NIP.pngOp basis van deze gesprekken gaan deelnemers aan de slag om tot projectplannen te komen om zichzelf meer in stelling te brengen. Bovendien zullen we op basis van de antwoorden die we op deze dag formuleren een paper schrijven waarin we een advies geven over hoe binnen de instellingen beter gebruik te maken psychologen. Op termijn leidt dat tot betere zorg voor EPA-patiënten. Deelnemers kunnen dit rapport gebruiken om binnen hun organisatie meer bewustzijn te creëren voor de kracht van de psycholoog en om de positie van de psycholoog te verbeteren.

VGCt_NW_logo vierkant blok.pngProgramma

Het is een ‘doedag’. We beginnen met 90 minuten inleidingen. Vervolgens gaan we in subgroepen aan de slag met de bovenstaande vragen. Aan het einde van de dag worden de bevindingen gepresenteerd. Snel daarna verschijnt een paper met de resultaten van de dag.Waarom geen VGCt-punten?

Normaal gesproken organiseert de VGCt nascholingsactiviteiten waarmee nascholingspunten te verdienen zijn. Het thema van deze dag is echter niet cgt-inhoudelijk en dus zijn er geen punten te behalen. We willen deze studiedag toch faciliteren. Eén van de twee belangrijkste verbeterpunten uit het Zinnige Zorg-rapport – Verbetersignalement Psychose is dat meer mensen met een psychose cgt als behandeling moeten krijgen. Door de EPA-psycholoog in stelling te brengen, krijgen psychologen meer invloed op het beleid binnen de instellingen en kunnen op termijn zorgen dat meer patiënten cgt als behandeling krijgen. De dag draagt bij aan de missie van de VGCt: Nederland mentaal gezonder maken door de inzet van bewezen behandelmethoden zoals cgt. Deze dag is dus niet direct gerelateerd aan cgt, maar op termijn zorgen we voor meer aandacht voor cgt als effectieve behandelmethode.

De VGCt, de VEN, het NIP en de NVGzP vinden het belangrijk dat de zorg voor EPA-patiënten beter wordt. Daarom organiseren wij gezamenlijk deze studiedag.

Praktische informatie
Datum Donderdag 8 oktober
Tijd van 9.30 tot 16.45 uur
Locatie Online
Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt
Kosten € 35,-
Doelgroep Psychologen en psychiaters werkzaam binnen de EPA-zorg
Voorbereiding Het lezen van een artikel, het maken van een SWOT-analyse over je eigen situatie, het delen van de missie van je organisatie
Meld je nu aan!

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via congres@vgct.nl.

Op alle verenigingsactiviteiten zijn de algemene voorwaarden evenementen van de VGCt van toepassing.